Vetranie cestných tunelov

Pri vetraní cestných tunelov je potrebné riediť emisie znečisťujúcich látok z vozidiel - ako oxidu uhoľnatého (CO), oxidy dusíka (NOx) a sadzí (častice hmoty) - s cieľom udržať prijateľnú kvalitu ovzdušia pre užívateľa.

Rovnako dôležité je riadenie dôsledkov požiaru v tuneli. Vetrací systém musí byť navrhnutý a dimenzovaný tak, aby zabezpečil dostatočnú rýchlosť a smer pre smerovanie šírenia dymu a tepla v prípade požiaru.

Vetracie systémy môžu byť nastavené v závislosti od rôznych kľúčových aspektov, ako sú: dĺžka tunela, smer, sklon, požadovaný prietok vzduchu, veľkosť a scenár požiaru atď.

Systemair ponúka odborné znalosti pre návrh vetracích systémov, dodanie moderných produktov a poskytuje podporu pri inštalácii, uvedení do prevádzky a prevádzke dodaných systémov.

 

longi semi-trans transv
Longitudunal ventilation Semi-transverse ventilation Transverse ventilation
×
×
×
×
×
×
×