Ventilátory

Všetky ventilátory Systemair sú vyrábané v súlade s miestnymi a medzinárodnými environmentálnymi predpismi a sú podrobne testované v našom laboratóriu, aby sa zabezpečila ich výkonnosť na úrovni alebo nad úrovňou priemyselných štandardov pri nižšej spotrebe energie.