Terminálne tepelné čerpadlá voda-vzduch

Terminálne tepelné čerpadlá voda-vzduch od Systemair zlepšujú komfort tým, že prostredníctvom jedného primárneho uzavretého vodného okruhu strednej teploty (zdroj tepla, resp. chladu) umožňujú v budove súčasne vytvoriť vykurované aj chladené zóny/priestory. Teplo z chladených priestorov sa tak môže zužitkovať na súčasné vykurovanie iného priestoru, čo prináša úsporu energie.

Terminálne tepelné čerpadlá voda-vzduch