Recyklačné poplatky

Cenník recyklačných poplatkov pre jednotlivé produkty, vyplývajúci zo Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení.