Kontaktné informácie

Centrála spoločnosti

Systemair a.s.
Odborárska 52
831 02 Bratislava

Tel: +421 2 49 205 311
E-mail: info@systemair.sk

IČO: 35763434
DIČ: 2020231873
IČ DPH: SK2020231873

Reg. č.: OR Mestský súd Bratislava III, odd: Sa, vl.č.: 2080/B

Bankové údaje:
Tatra banka a.s., Bratislava
IBAN: SK45 1100 0000 0026 2634 1527
SWIFT: TATR SK BX

Kontaktné osoby - centrála Bratislava

Lenka Bubelínyová
objednávky
02 / 49 205 312
lenka.bubelinyova@systemair.sk

Monika Eisellová
objednávky / fakturácia
02 / 49 205 338
monika.eisellova@systemair.sk

Sylvia Krížová
objednávky / logistika
02 / 49 205 311
sylvia.krizova@systemair.sk

Roman Pustý
servis / objednávky
02 / 49 205 316
0907 765 183
roman.pusty@systemair.sk

Milan Macanga
technická podpora / cenové ponuky
02 / 49 205 313
0908 516 561
milan.macanga@systemair.sk

Michal Greguš - Kollár
technická podpora / cenové ponuky
02 / 49 205 319
0908 516 425
michal.gregus-kollar@systemair.sk

Martina Tóthová
technická podpora / cenové ponuky
02 / 49 205 333
0905 751 319
martina.tothova@systemair.sk

Mária Székyová
technická podpora / cenové ponuky
02 / 49 205 339
maria.szekyova@systemair.sk

Jozef Tomáš
Chladenie a klimatizácia
02 / 49 205 332
0918 869 539
jozef.tomas@systemair.sk

Andrej Kraus
Chladenie a klimatizácia
02 / 49 205 320
0908 192 572
andrej.kraus@systemair.sk

Marek Hlavatý
web, dokumentácia, marketing
0907 835 516
marek.hlavaty@systemair.sk

Peter Krajčovič
IT, background
02 / 49 205 317
0905 519 800
peter.krajcovic@systemair.sk

Ondrej Božoň
Obchodný riaditeľ
02 / 49 205 321
0905 115 137
ondrej.bozon@systemair.sk

Roman Fojtík
Technický riaditeľ
02 / 49 205 315
0905 596 783
roman.fojtik@systemair.sk

Jana Krížová
Finančná riaditeľka
02 / 49 205 314
jana.krizova@systemair.sk

Eduard Godovič
Riaditeľ spoločnosti
02 / 49 205 311
eduard.godovic@systemair.sk