Shutterstock 540601891

Svetoví priekopníci riešení vetrania, chladenia a vykurovania

Nevytvárame produkty len preto, aby sme ich vyrábali.

Inovácie

Každé riešenie alebo komponent, ktorý vychádza z našich laboratórií, je navrhnutý tak, aby bol udržateľný, energeticky účinný a šetrný k životnému prostrediu – a zároveň sa jednoducho inštaluje a udržiava.

Prečítajte si viac o tom, ako začleňujeme tieto dvojité princípy inovácie a udržateľnosti do našich procesov vývoja produktov.

Inovácia nie je len to, čo robíme – je to tým, kým sme

S viac ako 250 inžiniermi rozmiestnenými v 23 vývojových skupinách v 18 krajinách nie sú inovácie niečo, čo robíme, pretože by sme mali. Je to všetko, za čím stojíme.

Všetky naše globálne tímy, ktoré sa riadia zákonnými požiadavkami, požiadavkami zákazníkov, nápadmi zamestnancov a najnovším akademickým výskumom, sledujú jediný cieľ: poskytovať lepšiu kvalitu ovzdušia s čo najnižšími energetickými nárokmi a čo najmenším dopadom na životné prostredie.

Technical Center, Flow Chamber

Prebiehajúci výskum a vývoj

Naše pokračujúce investície do výskumu a vývoja nám umožňujú poskytovať energeticky najefektívnejšie, udržateľné a užívateľsky prívetivé HVAC riešenia.

Okrem toho neustále pracujeme na štandardizácii našich postupov, aby sme uľahčili zdieľanie výsledkov výskumu a nedávno vytvorených poznatkov – či už pochádzajú z New Delhi v Indii, Kansas City v USA alebo Skinnskatteberg vo Švédsku.

Naša pokračujúca spolupráca s vysokými školami nám tiež umožňuje držať krok s novými trendmi a rýchlo integrovať nové metódy a technológie do našich operácií.

Systemair Turkey Production

Medzinárodné technické centrá

V rámci našich 10 technických centier pôsobiacich vo Švédsku, Nemecku, Indii, na Slovensku, v Taliansku, Francúzsku, Kanade a USA sú všetky naše produkty a komponenty testované a analyzované v súlade s najvyššími štandardmi odvetvia vetrania.

Naše technologické centrá sú tiež zodpovedné za monitorovanie technologického vývoja v rámci svojej špecifickej oblasti technológie. Napríklad vývojové centrum v Skinnskattebergu sa považuje za jedno z najmodernejších zariadení v Európe na meranie prietoku vzduchu, hladiny hluku, tlaku a spotreby energie.

Naše oči smerujú do budúcnosti. A naše ruky to vytvárajú.

Ako svet hľadá nové spôsoby riešenia problémov klimatických zmien, oblasť environmentálnych klasifikačných systémov sa stáva prísnejšou – najmä pokiaľ ide o odvetvie vetrania.

Od BREEAM a LEED© po Miljöbyggnad (Environmental Building), tieto vyvíjajúce sa systémy presne definujú, koľko energie môže každá budova spotrebovať. To vedie k budovám s vyššou hustotou, čo zase zvyšuje potrebu efektívnejšieho vetrania bez zvýšenia spotreby energie.

Inovácie nie sú niečo, čo robíme, pretože by sme mali. Je to všetko, za čím stojíme.