Dymové klapky

Spoločnosť Systemair má široký sortiment dymových klapiek na použitie v mechanických alebo prirodzených systémoch na odvod dymu a tepla. Používajú sa na odvod toxických plynov, dymu a tepla alebo na dodávku čerstvého vzduchu do požiarnych úsekov. Dymové klapky sú vybavené servopohonom bez spätného pružinového chodu, vďaka čomu majú dve bezpečnostné polohy, “otvorenú” a “zatvorenú” a vyžadujú napájanie aj v prípade požiaru.