Požiarne klapky

Spoločnosť Systemair ponúka široký sortiment mechanických, elektromechanických a servopohonmi poháňaných požiarnych klapiek, ktoré fungujú ako samostatné jednotky alebo v kombinácii s inými požiarnymi klapkami na vytvorenie bezpečných zón na základe návrhu budovy. Ako voliteľné príslušenstvo možno pridať ovládače a komunikačné jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu a testovanie v rámci údržby klapiek.