Systemair Application area Infrastructure (Skyline)

HVAC riešenia pre dopravnú infraštruktúru

Inteligentné, spoľahlivé a technologicky vyspelé HVAC riešenia pre metro a železnice, letiská, tunely, parkoviská a výletné lode.

  • Metro a železnice

  • Letiská

  • Tunely

  • Parkoviská

  • Výletné lode

Zabezpečenie toho, aby vzduch, ktorý dýchame, bol čistý, svieži a bez znečisťujúcich látok

Prostredia infraštruktúry a dopravy majú jedinečnú výzvu: zabezpečiť, aby bol vzduch v ich priestoroch čerstvý, čistý a bezpečný na dýchanie - dokonca aj v priestoroch, kde čerstvý vzduch nie je bežne dostupný. Tieto vnútorné a vonkajšie priestory sú neustále znečisťované vozidlami a často zápasia s extrémnymi klimatickými podmienkami.

Systemair vyvinul inteligentné vetracie systémy pre infraštruktúru a dopravné prostredie. Naše riešenia rýchlo a účinne odstraňujú znečisťujúce látky a škodlivé plyny s cieľom vytvoriť bezpečné a zdravé prostredie pre ľudí, ktorí v týchto priestoroch pracujú, a pre ľudí, ktorí nimi len prechádzajú.

Tieto systémy sú tiež navrhnuté tak, aby spĺňali prísne miestne, regionálne a medzinárodné požiadavky na energetickú hospodárnosť, a dodávajú sa so všetkým, čo očakávate od každého riešenia Systemair:

Stabilný, spoľahlivý výkon

Maximálna energetická účinnosť

Technologicky vyspelé ovládacie prvky

Optimálna ventilácia a cirkulácia

Jednoduchá inštalácia, čistenie a údržba

Súlad s požiarnymi predpismi a predpismi BOZP

Ako vždy, všetky dopravné a infraštruktúrne HVAC riešenia Systemair sú certifikované najvyššími certifikátmi výrobkov na svetovom trhu.

Prečo si vybrať Systemair?

Railroad Station

Bezkonkurenčná flexibilita pri navrhovaní a prevádzke

Systemair vám uľahčuje dodávanie moderných, spoľahlivých a vysoko výkonných riešení vetrania. Vďaka širokej škále prietoku vzduchu a viacerým dostupným prispôsobeniam môžete rýchlo navrhnúť, vybrať a uviesť do prevádzky to, čo potrebujete pre váš úspešný projekt.

Všetky produkty Systemair sú navrhnuté tak, aby pomáhali znižovať priebežné náklady vďaka konzistentnej a efektívnej prevádzke v akýchkoľvek klimatických podmienkach.

Fire alarm on wall

Súlad s požiarnymi predpismi a predpismi BOZP

Zdravie a bezpečnosť pracovníkov infraštruktúry a dopravy - ako aj cestujúcich - sú kľúčové. Preto sú vetracie riešenia Systemair vybavené spoľahlivými snímačmi, ktoré monitorujú klimatické podmienky v reálnom čase a dajú sa naprogramovať tak, aby v prípade nebezpečenstva spustili akciu.

Navyše, všetky riešenia a komponenty sa dodávajú certifikované miestnymi, národnými a medzinárodnými organizáciami, aby sa zabezpečilo dodržanie najvyšších úrovní protipožiarnych noriem a noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bez toho, aby to ovplyvnilo výkonnosť systému.

Katzenbergtunnel control room

Inteligentné regulačné systémy

Okrem toho, že sa každý systém alebo HVAC riešenie, ktoré ponúkame, ľahko inštaluje, čistí a udržiava, je vybavené inteligentným ovládaním a digitálnymi integráciami.

To pomáha klientom znižovať ich priebežné prevádzkové náklady a zároveň prináša presnejšie a efektívnejšie diaľkové monitorovanie všetkých vetracích systémov a komponentov.

Poradenstvo a podpora

Aj keď sa vaša účasť na projekte skončí, naša zákaznícka a popredajná podpora pre vašich klientov pokračuje.

Sme tu, aby sme vašim klientom pomohli spravovať, odstraňovať problémy a udržiavať ich systémy. Pre optimálny výkon a vysokú IAQ každý deň.

AXC, Axiálne ventilátory pre širokú škálu aplikácií. Od menších objektov až po veľké komerčné a industriálne objekty, môžu odvetrávať podzemné parkoviská aj tunely.
AXC
Axiálne ventilátory pre širokú škálu aplikácií. Od menších objektov až po veľké komerčné a industriálne objekty, môžu odvetrávať podzemné parkoviská aj tunely.
AXC(B)
AXC-EX
AXC(F)
+7
DVV, Robustné a výkonné strešné ventilátory
DVV
Robustné a výkonné strešné ventilátory
DVV
DVV-EX
DVV/T
IV, Kompaktné radiálne Jet ventilátory
IV
Kompaktné radiálne Jet ventilátory
AJ, Axiálny Jet ventilátor pre rôzne teplotné rozsahy
AJ
Axiálny Jet ventilátor pre rôzne teplotné rozsahy
Tatra, Výkonná vzduchová clona pre veľké priemyselné brány
Tatra
Výkonná vzduchová clona pre veľké priemyselné brány
FDS-3G, Štvorhranné požiarne klapky na pasívnu požiarnu ochranu s viacerými možnosťami inštalácie
FDS-3G
Štvorhranné požiarne klapky na pasívnu požiarnu ochranu s viacerými možnosťami inštalácie
SYSAER R32, 105-140 kW - R32 - Ekologické rooftop jednotky vo vyhotovení s tepelným čerpadlom
SYSAER R32
105-140 kW - R32 - Ekologické rooftop jednotky vo vyhotovení s tepelným čerpadlom