Shutterstock 1713871714

Udržateľnosť: pretože máme len jednu planétu

Náš svet závisí od čistého a zdravého vzduchu. Závisí to však aj od toho, či sú naše riešenia vetrania, vykurovania a chladenia energeticky a zdrojovo efektívne.

Udržateľnosť

V Systemair sa snažíme spojiť tie najlepšie prvky oboch, aby sme zabezpečili výnimočnú kvalitu vzduchu v interiéri a zároveň prispeli k udržateľnejšej planéte.

Náš záväzok k udržateľnosti sa rozprestiera v troch dimenziách: environmentálna, sociálna a správa vecí verejných (ESG). A dodržiavaním týchto prísnych noriem ovplyvňujeme inovácie a pomáhame riadiť ďalší rozvoj priemyslu na celom svete.

Naše oblasti zamerania na udržateľnosť

Focus area

Zodpovedný podnik

 • Zabezpečenie etického a zodpovedného podnikania

 • Nulová tolerancia voči korupcii

 • Prevzatie zodpovednosti v našom dodávateľskom reťazci

Focus area

Udržateľné pracovisko

 • Nulové pracovné úrazy

 • Podporovanie rozvoja zamestnancov

 • Rovnaké príležitosti s inkluzívnou kultúrou

Focus area

Udržateľné operácie

 • Znížiť emisie skleníkových plynov

 • Zlepšiť energetickú efektívnosť zariadení a prevádzok

 • Minimalizovať dopad spoločnosti na životné prostredie

Focus area

Udržateľné výrobky

 • Vyvíjať popredné energeticky efektívne riešenia

 • Zlepšovať kvalitu vnútorného vzduchu

 • Celoživotný prístup na zníženie vplyvu na životné prostredie

Presadzovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN

V Systemair sme prijali ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN za svoje vlastné a neustále pracujeme na tom, aby sme zosúladili naše aktivity s ich aktivitami, aby bol svet lepším miestom pre každého.Nemusí to byť jedno alebo druhé. V Systemair veríme, že rast a udržateľnosť idú ruka v ruke. Ako globálna spoločnosť preberáme zodpovednosť a konáme za udržateľnejšiu planétu.

Lee Morgan
Lee Morgan
Global Sustainability Manager | Systemair Group

Hrdo prinášame výsledky

Modulárne vybavenie predávané spoločnosťou Systemair v priebehu jedného roka umožňuje:

1.9TWh
zníženie spotreby energie

Ekvivalent k množstvu domácej elektriny spotrebovanej v 500.000 rodinných domoch.

500,000ton
ušetrené emisie CO₂

Ekvivalent emisií oxidu uhličitého z 280.000 áut ročne.