Presná klimatizácia

Klimatizačné zariadenia špeciálne navrhnuté a vyrobené pre klimatizáciu s veľmi presnou reguláciou teploty a vlhkosti. Typickými aplikáciami sú serverovne, digitálne telefónne ústredne, rozvodne, metrologické stanice, medicínske laboratóriá, CAT a MR skenery, energetické uzly, dispečingy a podobné aplikácie, pri ktorých sa musí eliminovať tepelná záťaž s dodržaním relatívnej vlhkosti.