Regulácia prietoku vzduchu

Spoločnosť Systemair ponúka regulátory konštantného prietoku s ručným nastavením alebo so servopohonom a tiež regulátory variabilného prietoku vzduchu so širokou škálou servopohonov a možností ovládania. Špecializované regulačné zariadenia pokrývajú zvýšené požiadavky na zníženie spotreby energie, nízke generovanie hluku a presnú reguláciu pri veľmi nízkych rýchlostiach prúdenia vzduchu. Okrem priamej regulácie prietoku vzduchu sú k dispozícii aj regulátory tlaku v potrubí alebo v priestore.