Greenhouse with Green Ventilation

Green Ventilation vás navedie k našim najudržateľnejším riešeniam

Vzhľadom na globálnu zmenu klímy nebola udržateľnosť nikdy tak dôležitá ako dnes.

Dôveryhodný štandard environmentálnych vlastností výrobkov

V reakcii na to sme v skupine Systemair predefinovali a rozšírili náš koncept Green Ventilation. Náš nový štítok a príslušné požiadavky na produkty vám umožňujú ľahko identifikovať najudržateľnejšie riešenia pre vaše HVAC projekty.

Donedávna označenie Green Ventilation označovalo iba to, že výrobok obsahuje energeticky účinný EC motor. Aby sme splnili vysoké nároky na udržateľnosť a bolo to pre nás výzvou, rozšírili sme rozsah totho označenia o ďalšie kritické environmentálne faktory.

Výsledkom je, že Green Ventilation je teraz dôveryhodným meradlom environmentálnej výkonnosti našich výrobkov. Reflektuje naše najvyššie interné štandardy a zároveň umožňuje, aby si naši zákazníci mohli byť na 100% istí svojou voľbou, keď v rámci svojich HVAC projektov čelia požiadavkám na udržateľnosť.

"Green Ventilation je teraz jednoduchý sprievodca výberom najudržateľnejších riešení v rámci nášho portfólia. Niesť našu novú značku environmentálneho hodnotenia môžu iba výrobky, ktoré spĺňajú prísne a ľahko overiteľné kritériá udržateľnosti."


Thomas Urban
Riaditeľ pre oblasť Ventilátory a príslušenstvo, Systemair Group

Green Ventilation obsahuje praktické kritériá udržateľnosti pre každú produktovú oblasť

Pre každú produktovú oblasť Systemair definoval súbor požiadaviek na udržateľnosť, po ktorých splnení sa výrobok kvalifikuje na označenie Green Ventilation.

Definované požiadavky nie sú len „zeleným marketingom“, sú merateľné a overiteľné.

Požiadavky Green Ventilation sa často prehodnocujú, aby odrážali technologický pokrok a neustále zvyšovali latku.

Okrem energetickej účinnosti sa Green Ventilation zaoberá aj vplyvom produktu z hľadiska kvality vnútorného vzduchu (IAQ), bezpečnosti, komfortu, potenciálu globálneho otepľovania a ďalších.

Green Ventilation je založené na súbore celosvetovo platných všeobecných princípov udržateľnosti

Naše výrobky sú vždy v súlade s aktuálnymi požiadavkami Európskej únie na ekodizajn – alebo porovnateľnou legislatívou v iných regiónoch.

Energetická účinnosť je ústredným bodom našich výrobkov a riešení, čo umožňuje stále nižšiu spotrebu energie v budovách, čím sa predchádza emisiám skleníkových plynov.

Pri vývoji výrobkov sa zameriavame na kruhovitosť, pričom zvažujeme výber materiálov a efektivitu. Konštruujeme pre odolnosť, opraviteľnosť a možnosť vylepšenia.

Naše výrobné závody a dodávateľské reťazce neustále znižujú svoju uhlíkovú stopu prostredníctvom mnohých iniciatív vrátane zvyšovania energetickej účinnosti a znižovania závislosti od fosílnych palív.

Celosvetové minimálne požiadavky na výrobok

V nasledujúcom texte vás prevedieme každou produktovou oblasťou a načrtneme kritériá, kedy sú produkty oprávnené niesť náš štítok Green Ventilation.