Axiálne ventilátory

Energeticky účinné axiálne ventilátory sú ideálne pre väčšinu komerčných a priemyselných projektov, kde sú výkonné, efektívne vetranie a klimatizácia kľúčové pre úspech projektu.

Axiálne ventilátory