Prečo myslieť na zelenú znamená zvoliť si modrú

SYSAQUA BLUE tepelné čerpadlo a chiller stelesňuje záväzok spoločnosti Systemair propagovať koncept Green Ventilation

Udržateľnosť

SYSAQUA BLUE tepelné čerpadlo a chiller stelesňuje záväzok spoločnosti Systemair propagovať koncept Green Ventilation - riešenia ideálne pre pohodlie, pohodu a budúcnosť ľudí aj planéty. Tu je dôvod…

V spoločnosti Systemair máme pripravený jasný plán zohľadňujúci väčšie dobro našej planéty. Naše presvedčenie, že pohodlie a bezpečnosť v interiéri nemusia byť na úkor nášho životného prostredia, nás viedlo k úplnému prepracovaniu nášho označenia Green Ventilation. Green Ventilation teraz vytvára pre naše produkty dôveryhodný štandard environmentálneho výkonu tým, že zavádza interne definované, praktické a overiteľné požiadavky vo všetkých oblastiach našich produktov.

V súlade s týmto krokom majú naše klimatizačné zariadenia s označením Green Ventilation certifikovaný výkon Eurovent s energetickou triedou B alebo vyššou. Disponujú tiež najmodernejšími komponentmi, ktoré umožňujú rekuperáciou energie a inteligentnú prevádzku pre výrazne nižšiu spotrebu energie. S cieľom ochrany životného prostredia používajú šetrné prírodné chladivá s nízkym až nulovým potenciálom globálneho otepľovania (GWP).

Budúcnosť je prírodná

Investícia do zariadení s prírodnými chladivami zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť inštalovaných systémov. Z tohto dôvodu je naše tepelné čerpadlo a chiller SYSAQUA BLUE ukážkovým príkladom nášho úsilia propagovať koncept Green Ventilation a dokazuje, že komfort nemusí byť nepohodlný pre našu pre planétu. Vďaka chladivu R290 (propán) s GWP 3 nemá takmer žiadny vplyv na životné prostredie a zároveň je vysoko energeticky účinné.

Význam používania prírodných chladív je mimoriadne dôležitý v kontexte globálneho úsilia o zníženie emisií uhlíka. Na poslednej konferencii zmluvných strán OSN o zmene klímy (COP27) vedci oznámili, že „predpokladá sa, že celosvetové emisie oxidu uhličitého z fosílnych palív sa v roku 2022 zvýšia o 1 %, čím sa dosiahne nový rekord 37,5 miliardy ton“. Organizácia Spojených národov v skutočnosti varovala, že bez „rýchlych a rozsiahlych opatrení na riešenie emisií skleníkových plynov z energeticky náročných priemyselných odvetví“ svet nedosiahne priemerný cieľ zvýšenia teploty o 1,5 °C.

Toto pripravuje pôdu pre nevyhnutnú diskusiu o chladivách, ktoré sú jadrom klimatizačných technológií, ktoré možno nájsť v každej domácnosti, kancelárii, nákupnom stredisku alebo priemyselnom zariadení. Prírodné chladivá sú rozhodujúce pre pohyb globálnej komunity smerom k výraznému zníženiu emisií uhlíka, čo je tiež dôvod, prečo predstavujú kľúčovú požiadavku v našom rámci Green Ventilation. Akýkoľvek pokrok správnym smerom bude dlhotrvajúci, vzhľadom na obrovské výhody, ktoré ponúkajú prírodné chladivá v porovnaní s najbežnejšími syntetickými chladivami na trhu, ktoré sú zdrojom skleníkových plynov.

Nature Outside Adobestock 166783971

Čím vyššie GWP, tým viac prehrievania planéty

V Európe sa v posledných rokoch riešil problém potenciálu poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP), vďaka čomu sa prešlo z R22 na R410A alebo R407C. Ďalšou výzvou je drasticky znížiť potenciál globálneho otepľovania (GWP) používaním prírodných chladív. Čím vyššie je GWP, tým viac spôsobuje ohrievanie planéty. Prírodné chladivá ako čpavok (R717), CO2 (R744), propán (R290) a voda (H20) majú extrémne nízke hodnoty GWP. Tradičné chladivá, ako je R410A, má GWP 2 500, zatiaľ čo prírodné médium R290 (propán) má GWP 3. Pre malé tepelné čerpadlo s výkonom 35 kW to zodpovedá prechodu z ekvivalentu 21-ton CO2 na ekvivalent takmer 0 (0,01) ton CO2.

Klimatická kríza je realitou, ktorú už nikto nemôže ignorovať. Je naliehavé konať. Ako výrobca v sektore HVAC nesieme zodpovednosť a sme si toho vedomí. S označením Green Ventilation a inováciami, ako je SYSAQUA BLUE, chceme ísť príkladom a pripraviť cestu k bezuhlíkovému HVAC odvetviu.

Kevin Thomas
Marketing Manager, Air Conditioning, Systemair France

Rastúce zavádzanie a povedomie

Napriek tomu, že zavádzanie chladív je pozitívne a pozorujeme neustále rastúci záujem zo strany zainteresovaných strán, stále ide o medzeru na trhu, ktorej trendy sa medzi regiónmi líšia. Európa je v celosvetovom meradle na čele znižovania F-plynov a zelená dohoda o uhlíku tlačí na prijatie chladív, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Úroveň prijatia a aktivity však stále závisí od ochoty každého členského štátu EÚ. Severské krajiny sú v zavádzaní prírodných chladív lídrom, čo podčiarkuje aj rozhodnutie zaviesť vysokú daň na GWP.

Celkovo by prírodné chladivá, ktoré by získali komplexnejšiu integráciu s produktmi na trhu, záviseli aj od trhovej aplikácie, pretože termodynamické vlastnosti môžu byť medzi chladivami veľmi odlišné. Propán (R290) je perfektným kandidátom pre chillery a tepelné čerpadlá a v nasledujúcich rokoch bude jeho podiel naďalej rásť.

Nevyhnutný posun smerom k prírodným chladivám by mal brať do úvahy vlastníkov budov, pretože môžu zabezpečiť svoj budúci rast tým, že sa rozhodnú pre udržateľné technológie už dnes. Výber prírodného chladiva teraz spĺňa všetky možné predpisy týkajúce sa GWP. Toto je výhoda výberu skutočne ekologickej technológie tepelného čerpadla a chillera.

V Systemair, ako celosvetovom výrobcovi, sme si vedomí úlohy, ktorú zohrávame pri podpore používania prírodných chladív, a preto sme požiadavky na chladivá začlenili do našich kritérií konceptu Green Ventilation. Zaviazali sme sa k veciam, ktoré presahujú rámec našich výrobkov, napríklad prostredníctvom prebiehajúcich akadémií s cieľom vzdelávania trhu o výhodách používania prírodných chladív a ich príspevku k uhlíkovej neutralite. Skutočne veríme, že ekologické riešenia s prírodnými chladivami, ako je SYSAQYA BLUE a vzduchotechnické jednotky s integrovanými propánovými tepelnými čerpadlami, sú budúcnosťou našej technológie. Zaviazali sme sa prevziať vedúcu úlohu v používaní prírodných chladív na vývoj udržateľnejších a efektívnejších produktov.