Trendy a užitočné informácie z oblasti HVAC

Kvalita vnútorného vzduchu & Zdravie

Save 150k Kitchen Vraas Sa Or 07

Čo to znamená mať „dobrú kvalitu vnútorného prostredia“?

Systemair disponuje širokou škálou výrobkov, ktoré prispievajú k dobrej kvalite vnútorného prostredia
Shutterstock 1339700258

Čo je vlhkosť?

Súhrn vlhkosti v jej rôznych podobách a jej vplyvu na ľudský organizmus