Trendy a užitočné informácie z oblasti HVAC

Projektový manažment a Dodávky

Expo 2020 Dubai

Systemair dodal inteligentné a udržateľné HVAC riešenia pre švédsky pavilón na Expo 2020

Systemair je hrdý na to, že je oficiálnym sponzorom švédskeho pavilónu na Expo 2020