Zdravší vzduch s virucídnymi vzduchovými filtrami Deltri+ pre VZT jednotky

Schopnosť neutralizovať alebo ničiť vírusy (vrátane SARS-CoV-2), baktérie a plesne

Virucídne vzduchové filtre

Dobrá kvalita vnútorného vzduchu je nevyhnutná pre každého, kto sa v budove nachádza. Vzduchové filtre DELTRI+ poskytujú dodatočnú ochranu proti vírusom a vynikajúcu filtráciu.

✓ Vedecky overené nezávislým laboratóriom

✓ Certifikovaná výkonnosť Eurovent v energetickej triede A+

✓ Jednoduchá inštalácia a výmena

✓ K dispozícii v štandardných veľkostiach

✓ Porovnateľné s triedou filtra MERV 16 (podľa ASHRAE 52.2)

✓ Výrobok s certifikátom UL 900

Ešte bezpečnejšie

Filter DELTRI+ slúži ako dodatočná ochrana tým, že zachytáva a inaktivuje vírusy.

 • Dosahuje zníženie vírusovej záťaže o viac ako 99%

 • Nezávisle a vedecky dokázané

 • Používa organické zložky (kyselina citrónová)

Jednoduché používanie

Rýchlo vylepšite existujúce VZT jednotky a kvalitu vnútorného vzduchu pomocou filtrov DELTRI+ skôr, ako sa rozhodnete pre rozsiahlejšie a nákladnejšie modernizácie vetracích systémov.

 • Jednoducho vymeňte existujúce filtre

 • Nie sú potrebné žiadne úpravy jednotky

 • Nie je potrebný žiadny ďalší zdroj napájania

Nákladovo efektívne

Nemusíte sa obávať výrazného zvýšenia nákladov na energie.

 • Nízka spotreba energie (Eurovent A+)

 • Nízka tlaková strata

 • Špičková kapacita zadržiavania prachu (ISO ePM1 90 %, porovnateľné F9, EN779)

Kyselina citrónová

Účinná pri ničení vírusov, bezpečná pre ľudí.

Virucídom v DELTRI+ je kyselina citrónová. Organická zlúčenina široko používaná na čistenie a dezinfekciu. Ľudský organizmus ju produkuje pre svoj vlastný metabolizmus a kyselina citrónová sa používa do potravín a nápojov.

Naša ponuka

Zákazníci si môžu vybrať z mnohých typov filtrov DELTRI+:

 • Štandardné veľkosti filtrov pre VZT jednotky

 • Voliteľná položka objednávky pre nové a existujúce VZT jednotky Systemair

 • Náhradné filtre pre VZT jednotky - nezávisle od ich značky

Ako funguje filter DELTRI+?

Proces deaktivácie vírusu, ktorý sa dostane do kontaktu s povrchom filtra.

Vírusy sa dotknú povrchu filtra

Filter vírus poškodí

Vírus sa stane neaktívny a nemôže sa množiť

DELTRI+ je viacvrstvový progresívny filter, kde prvá vrstva je hrubá a všetky nasledujúce vrstvy sú jemnejšie ako predchádzajúce. Virucíd je "prišitý" k poslednej a najhrubšej vrstve filtračného materiálu pomocou pokročilej plazmovej úpravy.

Ak filter vírus nezachytí, pri prechode sa tento dotkne filtračného materiálu. Krátky okamih kontaktu stačí na to, aby virucíd poškodil vírus a znemožnil jeho schopnosť rozmnožovania. Viac ako 99 % všetkých vírusov je po prechode filtrom neutralizovaných.

Ako boli filtre testované

Bolo vynaložené veľké úsilie, aby sa preukázalo, že filter DELTRI+ funguje a je bezpečný. Niekoľko nezávislých laboratórií poskytlo viac ako 15 správ a certifikátov, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie.

Testy boli vykonané na:

 • Bezpečnosť materiálu

 • Virucídny účinok

 • Účinnosť filtrácie

 • Dynamické vlastnosti

Virucídny účinok

Virucídny účinok bol stanovený podľa viacerých noriem a testovacích metód. Nezávislé tretie strany testovali účinok virucídu (EN 14476) a jeho účinok pri aplikácii na textil (ISO 18184).

Podľa normy ISO 10705 sa merala redukcia vírusovej záťaže (VLR):

 • VLR po 1 hodine = 99,999 [%]

 • VLR po 12 mesiacoch = 99,21 [%]

Účinnosť filtrácie

Filtre boli testované podľa normy ISO 16890. Zmeraná účinnosť filtrácie:

 • ISO ePM 1 = 90 [%]

 • ISO ePM 2,5 = 95 [%]

 • ISO ePM 10 = 95 [%]

Trieda filtra (podľa ISO 16890) je definovaná ako ISO ePM1 90 %. To je porovnateľné s triedou filtra F9 (EN 779) a MERV 16 (ANSI/ASHRAE 52.2).

Dynamické vlastnosti

Dynamický výkon filtra DELTRI+ bol testovaný so živými vírusmi, baktériami a plesňami. Vzduch bol kontaminovaný jednotkami tvoriacimi kolónie (CFU) a následne prečerpaný cez filter. Vzduch vychádzajúci z filtra sa zachytil a meralo sa množstvo CFU, ktoré zostali vo vzduchu. Po 5 minútach boli namerané nasledujúce hodnoty zostávajúcich CFU:

 • Baktérie: 0 [%] --> 100 [%] účinnosť

 • Plesne: 2,5 [%] --> 97,5 [%] účinnosť

 • Vírusy: 0 [%] --> 100 [%] účinnosť

Ako dlho vydrží tento filter?

Testy tretej strany v Luxemburskom inštitúte vedy a techniky (LIST) ukázali, že filtre by mali vydržať 12 mesiacov. Spoločnosť Systemair vo všeobecnosti odporúča kratšie cykly výmeny - nezávisle od filtračného riešenia.

Aby sa zabezpečilo, že počas prepravy a skladovania nedôjde k ovplyvneniu virucídnej úpravy a povlaku, sú všetky filtre balené samostatne. Životnosť 12 mesiacov začína plynúť, keď filter vybalíte a začnete používať.

Ďalšie informácie o filtroch Deltri+

Stiahnite si brožúru a získajte viac informácií o týchto inovatívnych vzduchových filtroch!

Prevádzkovatelia sa nemusia obávať výrazného zvýšenia nákladov na energiu. Okrem virucídnych funkcií a klasifikácie ISO16890 ePM1 90 % je filter držiteľom certifikátu Eurovent Performance A+ energetickej triedy, čo zaručuje nízku tlakovú stratu a poprednú kapacitu zadržiavania prachu na trhu pri najlepšej možnej energetickej účinnosti.

Pr Image Systemair Lena Eklind Group Technical Director
Lena Eklind
Technický riaditeľ skupiny, Systemair

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je tento filter účinný proti COVID-19?

Technológia DELTRI+, testovaná Luxemburským inštitútom pre vedu a techniku (LIST), významne redukuje biologické aerosóly vrátane SARS-CoV-2. Spoľahlivosť tejto technológie však v konečnom dôsledku závisí od toho, ako dobre všeobecne udržiavate svoje VZT jednotky. Taktiež nenahrádza odporúčané preventívne opatrenia COVID19 na vašich trhoch, ako je nosenie masiek, zvýšenie miery vetrania a podobne.

Pôsobí virucídna úprava len proti vírusom zachyteným filtrom?

Filter ePM1 90 zachytí 90 % všetkých častíc s veľkosťou od 0,3 do 1 mikrónu. Toto je všeobecný opis klasifikácie filtra. Nie je však pravda, že 10 % nezachytených častíc nemá kontakt s filtračným materiálom. Na neutralizáciu vírusu stačí krátky okamih kontaktu. Nejde teda o zachytenie vírusu, ale o kontakt s vírusom .

Filter DELTRI+ sa skladá z rôznych vrstiev a viacero vrstiev zlepšuje schopnosť zadržiavať prach. Prvá vrstva, cez ktorú prechádza vzduch, je hrubá a každá ďalšia vrstva je jemnejšia, čo je známe aj ako progresívny filter. Vďaka tejto konštrukcii má filter veľkú kapacitu pohlcovania prachu (719 gramov, merané podľa normy ISO 16890).

Veľké častice zostávajú hlavne na vstupnej strane filtra a jemnejšie častice zostanú ďalej vo filtri. V dôsledku toho zostáva výstupná strana bez veľkých prachových častíc. Virucídne ošetrenie je na poslednej vrstve, a preto bude vždy aktívne na najčistejšej strane filtra. Dokonca aj častice vírusov, ktoré môžu takto prechádzať cez filter, sa dostanú do kontaktu s virucídnou vrstvou.

Ako dlho môže vírus zostať aktívny v tradičných filtroch?

Vírus môže zostať životaschopný veľmi dlho v závislosti od povrchu, na ktorom sa nachádza, vlhkosti a ďalších faktorov. Ako vysvetlila spoločnosť Systemair v predchádzajúcich webových seminároch, vírus môže byť aktívny až 28 dní na oceli v suchom stave, ak je vlhkosť menej ako 30 %. Neexistuje dôkaz, že by sa vírus vo filtri inaktivoval po 48 hodinách.

Sú zložky použité vo virucídnej liečbe bezpečné pre ľudí?

Účinnou zložkou (t. j. virucídom) použitou vo filtri DELTRI+ je kyselina citrónová. Kyselina citrónová je organická zlúčenina, ktorú produkujú aj mnohé organizmy. Príkladom je cyklus kyseliny citrónovej, ktorý zohráva významnú úlohu v našom metabolizme.

Kyselina citrónová sa tiež široko používa na čistenie a dezinfekciu. Nevyvoláva žiadne známe alergické reakcie a nie je toxická. Kyselina citrónová použitá pri výrobe filtra DELTRI+ je vhodná na konzumáciu. Používa sa aj v potravinách a nápojoch na konzerváciu a ochutenie potravín.

Jedinečnosť tohto filtra spočíva v spôsobe výroby, pri ktorom je kyselina citrónová pevne spojená s filtračným materiálom. Len tak je možné zaručiť virucídny účinok počas jedného roka. Virucíd sa neodlúči, a preto sa nedostane do prúdiaceho vzduchu; nie je ho cítiť.

Nedochádza teda k žiadnemu nebezpečnému chemickému ošetreniu. Aj keby sa kyselina citrónová uvoľnila z filtra, je neškodná. Filtračný materiál sa používa aj na výrobu lekárskych ústnych masiek umiestnených priamo pred ústa a nos. Fungovanie a bezpečnosť týchto výrobkov boli dôkladne testované a overené.

Existujú štandardné protokoly na testovanie virucídnych filtrov?

Trh s filtrami nemá úplne prispôsobenú normu pre virucídne filtre. Nezávislý Luxemburský inštitút pre vedu a techniku (LIST) starostlivo hľadal najlepšiu dostupnú metódu testovania. Pri vykonaných testoch sa na filtračný materiál rozprašujú aerosóly obsahujúce vírus. To zodpovedá spôsobu, akým by sa vírus vznášal vo vzduchu. V tom spočíva nová príležitosť pre celý trh s filtrami na vytvorenie normy pre virucídne filtre.

Okrem toho sa vykonalo aj mnoho ďalších testov na určenie funkcie virucídnych filtrov. Patria sem testy zrýchlenej životnosti, testy v suchých a mokrých podmienkach a testy so znečistenými filtrami. Tieto testy potvrdzujú, že virucídna vrstva má preukázateľnú životnosť minimálne 12 mesiacov, pričom vykazuje zníženie vírusovej záťaže o viac ako 99 %.

Aby sa priblížilo skutočné použitie filtra vo vzduchotechnickej jednotke, bola upravená norma EN17141 (pre čističky vzduchu). Počas tohto testu bol vzduch zaťažený patogénmi a prečerpávaný cez filter. Tento test potvrdil predchádzajúce výsledky VLR, ale tiež ukázal, že filter je aktívny proti baktériám a plesniam.

Umožní nám DELTRI+ reaktivovať funkcie recirkulácie v našich klimatizačných jednotkách?

V mnohých odporúčaniach na prevenciu COVID19 vrátane odporúčaní spoločnosti Systemair sa odporúča vo VZT jednotkách vypnúť funkcie recirkulácie a prepnúť na režim 100 % prívodu čerstvého vzduchu.

Recirkulácia sa využívala v mnohých situáciách pred pandémiou na úsporu energie (napr. počas nízkej obsadenosti budov v noci alebo pri nízkych hladinách CO2 v miestnosti). V systémoch inteligentného vetrania to bolo "normálne" a malo to zmysel.

V uplynulých mesiacoch sa na nás obrátilo mnoho prevádzkovateľov a vlastníkov budov, pretože by chceli opäť aktivovať funkcie recirkulácie.

DELTRI+ je v tomto smere priamym riešením. Zatiaľ čo vysokokvalitné filtre ePM1 už pomáhajú, technológia DELTRI+ ponúka dodatočnú bezpečnostnú sieť, ktorá umožňuje opätovnú (čiastočnú) recirkuláciu s cieľom šetriť energiu


Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie uvedené o Deltri+ sú v súlade so špecifikáciou výrobku od výrobcu Deltrian International.

Ilustrácie sú len orientačné. Informácie sa poskytujú len na všeobecné informačné účely a nenahrádzajú odborné poradenstvo. Preto vám odporúčame, aby ste sa pred prijatím akýchkoľvek opatrení na základe týchto informácií poradili priamo s výrobcom Deltrian International. Spoločnosť Systemair ako predávajúci nemôže poskytovať žiadny druh poradenstva.

Informujeme, že testy boli vykonané za štandardizovaných skúšobných podmienok a že účinok Deltri+ sa môže líšiť v závislosti od inštalácie a/alebo podmienok prostredia/budovy.

Všetky informácie o Deltri+ sú poskytované v dobrej viere, napriek maximálnej starostlivosti nie je možné úplne vylúčiť redakčné chyby alebo chyby v preklade, preto nie je možné prevziať zodpovednosť za prípady nedbanlivosti.