Späť Axiálne ventilátory

Axiálne ventilátory

Naše axiálne ventilátory sú vhodné pre širokú škálu aplikácií ako sú veľké nákupné centrá, podzemné hromadné garáže ale aj na vetranie tunelov a metra. Jedným z kľúčových účelov použitia sú aj bezpečnostné aplikácie ako napr. odvod dymu a tepla a odvod vzduchu z priestorov s nebezpečenstvom výbuchu. Modely AW/AR sileo sú vhodné pre aplikácie s nízkym tlakom, modely AXC sú určené pre strednotlakové až vysokotlakové systémy, sú
teda ideálne pre použitie v industriálnych aplikáciách.
Bohatá ponuka príslušenstva uľahčujte prispôsobenie pre každé individuálne riešenie.

×
×
×
×
×
×
×