Späť Požiarna bezpečnosť

Požiarna bezpečnosť

Požiarne a dymové klapky sú aktívnou súčasťou každého požiarneho vetracieho systému. Každá budova je rozdelená na rôzne požiarne zóny. Na oddelenie týchto zón a na zabránenie šírenie požiaru medzi týmito zónami sa používajú požiarne klapky.

Požiarne a dymové klapky Systemair sa vyznačujú svojou ľahkou konštrukciou a vysokou kvalitou, ako aj energeticky efektívnou technológiou servopohonov. Disponujeme dostatočne širokým sortimentom, ktorý je vhodný pre každú aplikáciu vetrania, doplneným o plnohodnotnú škálu požiarnych a dymových klapiek.

×
×
×
×
×
×
×