Rozšírenie a modernizácia výrobného závodu v Kalinkove

12. júna 2015 po desiatich mesiacoch výstavby rozsiahleho investičného projektu Systemair oficiálne predstavil nové priestory výrobného závodu v Kalinkove.

12. júna 2015, po desiatich mesiacoch výstavby rozsiahleho investičného projektu Systemair oficiálne predstavil nové priestory vrátane rekonštruovaných existujúcich pre výskum, vývoj a výrobu distribučných prvkov (ADP) a výrobkov požiarnej ochrany (FSP) v oblasti VZT. Investícia v celkovom objeme cca 7,4 mil.EUR bola dokončená práve v čase 25. výročia existencie spoločnosti IMOS-Systemair na trhu.

Nové laboratórium ponúka na ploche 630 m2 podmienky pre meranie technických parametrov hluku, tlakových strát a rýchlosti prúdenia vzduchu s dosahmi pre koncové a regulačné prvky VZT. Dozvuková komora pre meranie hluku zodpovedá požiadavkám najvyššieho štandardu AMCA 300-08. Súčaťou laboratória je testovacie zariadenie pre interné skúšky výrobkov požiarnej ochrany VZT systémov.

IMOS_Systemair_Kalinkovo2
Nové laboratórium v najvyššom štandarde AMCA 300-08. 

Rekonštrukcia existujúcich výrobných hál a dostavba nových priestorov vrátane centrálneho skladu s celkovou plochou 9 500 m2 vytvára priestor pre ďalšiu expanziu spoločnosti. Okrem štandardných CNC strojov a zariadení spoločnosť investovala do veľkosériových automatických liniek ako je napr. automatická linka na výrobu požiarnych klapiek a lakovacia plne automatická linka. Plánované výrobné kapacity v objeme cca 20 mil. EUR sú smerované 90% pre export a 10% pre domáci trh.

Nová administratívna budova s plochou 2100 mposkytuje priestor pre všetkých technických, obchodných a administratívnych pracovníkov.

Projekt bol stavaný s plným rešpektovaním životného prostredia tak vo vnútri spoločnosti ako aj k svojmu okoliu. Spoločnosť v zhode formálnej deklarácie podľa ISO 9001 a 14001 sa zapojila aj do Európskeho projektu “Zdravé pracovisko” riadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

×
×
×
×
×
×
×