Nový SysCroll 400-900 Air EVO

Nový rad vzduchom chladených chillerov ponúka vyhotovenie len pre chladenie alebo vyhotovenie s tepelným čerpadlom.

Nový rad vzduchom chladených chillerov vo vyhotovení len pre chladenie alebo vo vyhotovení s tepelným čerpadlom. Tento model je navrhnutý tak, aby sa maximálne znížil dopad na životné prostredie počas celej životnosti zariadenia.

Toto je možné vďaka dosiahnutiu ambicióznych cieľov, ktorými boli sezónne účinnosti a taktiež účinnosti pri plnej záťaži. (EER a COP = A a SCOP = A+). Vo fáze vývoja boli adaptované také riešenia v rámci chladiaceho okruhu, ktoré rapídne znižujú použitie syntetického chladiva. (mikrokanálové výmenníky a doskové výmenníky novej generácie s asymetrickou geometriou).

Verzia pre chladenie sa vyrába v 10 veľkostiach s chladiacim výkonom 400 až 900 kW. Verzia s tepleným čerapdlom sa vyrába v 11 veľkostiach s chladiacim výkonom 370 až 840 kW a vykurovacím výkonom 400 až 900 kW.

Ponuku základných vyhotovení dopĺňa množstvo elektrickej, hydraulickej výbavy a príslušenstva, kde nechýba ani spätné získavanie tepla. Toto robí tieto zariadenia vysoko univerzálnymi a umožňuje ich tak použiť vo všetkých možných aplikáciach.

 

EER do 3,21, ESEER do 4,55

prevádzkový rozsah:

      od -18 do 52°C v režime chladenia,

      od -13 do 35°C v režime vykurovania

v štandardnej výbave:
EEV elektronický expanzný ventil
MODBUS rozhranie
LOW NOISE nízkohlučné vyhotovenie

Asymetrický návrh „tandem/trio“ okruhov so scroll kompresormi
Spájkované doskové výmenníky tepla
Micro-kanálikové výmenníky (chillery) – znížený objem chladiva o 40%
Lamelové výmenníky (tep.čerpadlá)
Desuperheater al. 100% spätné získavanie tepla

Preventívna diagnostika na hraniciach prevádzkovej oblasti

Smart defrost manažment

 
Zodpovedný produktový manager:

Ing. Andrej Kraus

Tel: 0908 192 572
e-mail: andrej.kraus@systemair.sk

×
×
×
×
×
×
×