Jet ventilátory Systemair

Najširšia ponuka Jet ventilátorov na vetranie hromadných garáží

Maximálna bezpečnosť a výnimočná úspornosť.


Jet ventilátory – tiež známe ako impulzné alebo indukčné ventilátory  – podporujú prirodzený pohyb vzduchu medzi zónami s prívodom a odvodom vzduchu. Umožňujú pohyb vzduchu v zónach s obmedzenou rýchlosťou vzduchu, čím umožňujú dosiahnuť potrebnú kvalitu vzduchu v celom vetranom priestore. 

Keďže sa jet ventilátory inštalujú len na určitých miestach, zaberajú len 0.5 % z plochy stropu garáže. Vďaka tomu na strope zostáva dostatok priestoru pre iné technické inštalácie a zlepšuje sa celková viditeľnosť v priestore garáže

Vďaka použitiu jet ventilátorov je taktiež možné redukovať celkovú výšku jednotlivých podlaží, čo šetrí čas pri výstavbe a taktiež peniaze investora. Aby bol systém schopný dosahovať celý svoj potenciál a dokázal spoľahlivo reagovať v prípade potreby, je potrebný precízny návrh a dokonalá regulácia všetkých komponentov
Systemair Vám poskytne podporu už vo fáze návrhu a dokáže ponúknuť celý systém vetrania pomocou jet ventilátorov, vďaka ktorému je možné ušetriť až 
80 % nákladov na prevádzku systému
Toto je možné dosiahnuť vďaka inteligentnému regulačnému systému
, ktorý sa dokáže flexibilne adaptovať aktuálnym požiadavkám.

Systemair disponuje najširšou ponukou jet ventilátorov na trhu. Technické informácie nájdete v priloženom PDF katalógu.

×
×
×
×
×
×
×