Geniox - ďalšia generácia VZT jednotiek

Niekedy veci do seba dokonale zapadnú. Presne to sa stalo, keď sme vytvorili Geniox – ďalšiu generáciu VZT jednotiek s množstvom inovatívnych riešení.

Geniox ponúka množstvo funkcií na vytvorenie srdca akéhokoľvek vetracieho systému. Vetracie jednotky poskytujú energeticky efektívne riešenie vetrania pre komerčné, hygienické aj industriálne aplikácie. Rodina Geniox poskytuje vzduchové výkony 750-70.000 m3/h. Táto úroveň flexibility znamená, že dokážeme ponúknuť optimalizované riešenie bez ohľadu na projekt a odvetvie.

Geniox pre Vás navrhneme v návrhovom programe SystemairCAD. Môžete to tiež skúsiť sami. Program je voľne stiahnuteľný z našej webovej stránky. V programe SystemairCAD môžete Vašu vetraciu jednotku prispôsobiť presne podľa Vašich požiadaviek a zároveň pre najnižšiu možnú spotrebu energie.

Jednotky Geniox sú certifikované organizáciou Eurovent. Certifikácia Eurovent je Vaša záruka, že jednotky Geniox spĺňajú deklarované technické parametre.

Geniox - inovatívne riešenia

×
×
×
×
×
×
×