Vzduchové clony poskytujú najlepšiu ochranu vstupných priestorov

Štúdia AMCA dokazuje, že vzduchové clony poskytujú lepšiu ochranu vstupných priestorov ako zádverie

Trojnásobne účinnejšie riešenie na zabránenie vniknutia vonkajšieho vzduchu a energeticky omnoho účinnejšie ako zádverie. To je výsledok testu, v ktorom boli vzduchové clony testované poprednou svetovou organizáciou zaoberajúcou sa prúdením vzduchu a systémového vybavenia pre vzduchotechniku.
 
Dnešným štandardom pri výstavbe nových budov je maximálna snaha eliminovať problém infiltrácie vzduchu a minimalizovať energetické straty. Namiesto štandarných vchodov je preto často použité riešenie so zádverím, ktoré má poskytnúť dodatočnú ochranu vstupných priestorov. Nákladné riešenie zaberajúce príliš veľa priestoru v časti budovy, ktorou niekoľkokrát denne prechádzajú všetci zákazníci a zamestnanci.

AMCA (Air Movement and Control Association*) vykonala komplexnú štúdiu, ktorá merala celkovú spotrebu energie budovy a porovnala výsledky získané pri vstupoch bez použitia vzduchovej clony, s použitím vzduchovej clony a napokon so zádverím. Jednalo sa vždy o priestory s dvomi vstupnými dverami.
Výsledky ukázali, že clona poskytuje približne 65% ochranu proti prenikaniu vonkajšieho vzduchu. Pre porovnanie druhé najúčinnejšie riešenie - zádverie poskytuje len 23 % ochranu proti vniknutiu vonkajšieho vzduchu. Štúdia jednoznačne preukázala, že vzduchové clony dokážu najúčinnejšie znížiť spotrebu energie budovy.

Štúdia vychádza z predchádzajúceho reálneho testovania a CFD analýz vytvorených v 90. rokoch, kedy boli definované pravidlá pre návrh budov so zádverím v chladnejších lokalitách USA. V tom čase bolo na základe týchto analýz rozhodnuté o povinnosti používať zádverie za účelom úspory energií. Tieto závery a metódy boli teraz použité znovu a bolo znovu vykonaných približne 350 rôznych simulácií za účelom nájdenia definitívnej odpovede ako najlepšie chrániť vchody a budov s maximálnym možným efektom.

CFD analýzy, ktoré sa postupne vykonali brali do úvahy rôzne scenáre, klimatické zóny, letné aj zimné podmienky, vyvážené/nevyvážené vetranie, nápor vetra a počet osôb prechádzajúcich vchodom za hodinu. Časť analýz sa zameriavala na skúmanie množstva vnikajúceho vonkajšieho vzduchu cez vstupy. Analýza jasne ukázala, že vzduchová clona po otvorení dverí poskytuje lepšiu ochranu ako zádverie.

Štúdia tiež testovala čisté úspory energie vypočítané a analyzované pre model stredne veľkej kancelárskej budovy. Budova mala vyvážený systém vetrania a vstupmi prechádzalo priemerne 100 ľudí za hodinu. Výsledky ukázali, že celková spotreba energie budovy bola nižšia s inštalovanými vzduchovými clonami ako v prípade použitia zádveria.

Efekt vzduchových clôn bol lepší v chladnejších oblastiach, kde boli energetické úspory dosiahnuté menšou infiltráciou chladného exteriérového vzduchu a teda prostredníctvom úspor v nákladoch na vykurovanie budovy. Štúdia preukázala, že vzduchová clona je nielen účinnejšia ako zádverie, ale má taktiež oveľa nižšie inštalačné náklady a vyžaduje podstatne menší priestor vo vstupných priestoroch.

Kompletnú štúdiu nájdete v časti "Súvisiace dokumenty".

*Air Movement and Control Association (AMCA) je uznávaná medzinárodná nezisková organizácia výrobcov systémového zariadenia pre vzduchotechniku - najmä ventilátorov, klapiek, tlmičov hluku a vzduchových clôn používaných v komerčných budovách a priemyselných procesoch.

Súvisiace dokumenty
×
×
×
×
×
×
×