Rezidenčné rekuperačné jednotky Systemair ako prvé získali certifikát Eurovent!

Rezidenčné rekuperačné jednotky Systemair získali ako prvé na európskom trhu certifikát Eurovent v zmysle programu Residential (RAHU).

Certifikácia potvrdzuje, že výkonové parametre jednotiek súhlasia s informáciami, ktoré Systemair ako výrobca deklaruje. Eurovent je vedúcou certifikačnou organizáciou pre produkty z oblasti vetrania a chladenia. Získaná RAHU certifikácia je v súlade s normou pre testovanie EN13141-7:2010, podľa ktorej sa okrem iného testuje:

  • Tlak/Prietok vzduchu
  • Účinnosť
  • Hladiny hluku
  • Spotreba energie


Výhody plynúce z certifikácie Eurovent

Eurovent nakupuje výrobky voľne na európskom trhu, aby bolo zabezpečené, že sú merané sériovo vyrábané zariadenia. “Pre nás ako výrobcu je najvyššou prioritou, aby nám naši zákazníci dôverovali, že naše produkty spĺňajú parametre, ktoré deklarujeme. Eurovent certifikácia toto jednoznačne potvrdzuje.” uviedol Tobias Sagström, produktový manager pre Rezidenčné vetranie v Systemair Švédsko.

Cieľom certifikácie Eurovent je overiť výkonnostné parametre zariadení uvádzané výrobcom nezávislou treťou stranou. Projektanti, montážne firmy a koncoví užívatelia si takto môžu vybrať produkt, o ktorom vedia, že spĺňa parametre deklarované výrobcom v technickej dokumentácii.


Benefity pre zákazníka/koncového užívateľa:

  • Žiadne neželané riziká – používa výrobky, ktoré majú garantované deklarované parametre
  • Dobre fungujúci systém – garantovaná kapacita a výkon
  • Bezpečné kalkulácie – žiadne prekvapenia týkajúce sa spotreby energie

Viac informácií nájdete na: www.eurovent-certification.com.

×
×
×
×
×
×
×