Nové regulátory konštantného prietoku NOTUS-R

Spoločnosť Systemair uviedla na trh nové CAV regulátory do kruhového potrubia.

NOTUS-R je regulátor konštantného prietoku na presné mechanické nastavenie množstva vzduchu v potrubných trasách bez potreby prídavnej energie.
Je určený na reguláciu konštantného prietoku vzduchu nezávisle na tlaku v potrubí v rozsahu 50 Pa až 1000 Pa. Hodnota konštantného prietoku vzduchu sa nastavuje otočným kolieskom v rozsahu podľa veľkosti regulátora manuálne (typ M0) alebo servopohonom (typ M1). Polohu nastavenia servopohonu je možné nastaviť plynulo signálom 0-10 V DC. Polohy pre nastavenie množstva vzduchu s korešpondujúcou hodnotou ovládacieho napätia je možné nájsť v technickom liste a taktiež na štítku umiestnenom na samotnom výrobku. 
Pomer medzi hodnotou nastavenia minimálneho a maximálneho množstva vzduchu je približne 1:3. Regulačná chyba je ± 10 % z nastavenej hodnoty v celej šírke regulačného rozsahu. Nepresnosť stupnice pre nastavenie je ± 4 %. 
Regulátory je možné vďaka štandardizovaným kruhovým ukončeniam s tesnením montovať do potrubia s priemerom 80 mm až 400 mm. 

Na stiahnutie
Online katalóg
×
×
×
×
×
×
×