Všetko, čo potrebujete vedieť o „letnom štítku“ Eurovent pre VZT jednotky

Prehľad štítkov Eurovent Certification s triedami energetickej účinnosti pre letné aplikácie (EECS) pre certifikované vzduchotechnické jednotky.

Normy a súlad

Aký je účel nového energetického štítku?

Nový „letný štítok“ odráža úsporu energie pre teplejšie poveternostné podmienky a má ďalšiu výhodu v tom, že uznáva rekuperáciu vlhkosti a jej príspevok k celkovej energetickej účinnosti. Nový letný štítok poskytuje realistické vyjadrenie užitočnosti a nevyhnutnosti určitej účinnosti spätného získavania tepla v letných podmienkach, s odporom vzduchu v súvislosti na určitú účinnosť ventilátora.

Toto označenie je od septembra 2021 pri Eurovent certifikovaných zariadeniach povinné. Systemair poskytuje letný štítok pre celý rad svojich vzduchotechnických jednotiek s certifikátom Eurovent. Zákazníci majú možnosť vytlačiť si tento dodatočný štítok prostredníctvom online návrhového programu od júna 2021.

Aký prínos má letný štítok pre váš projekt?

Triedy energetickej účinnosti VZT jednotiek certifikácie Eurovent sa stali dôveryhodným referenčným bodom pre trh vďaka svojej jednoduchej schéme hodnotenia. V priebehu rokov slúžil ako dôveryhodný ukazovateľ spoľahlivosti údajov o výkone a kvalite produktov. Pomáha zákazníkom bez námahy porovnávať rôzne značky.

Letný štítok rozširuje tieto existujúce výhody a zaisťuje jednoduché nastavenie podmienok pre návrh VZT jednotiek na základe ich výkonu v teplom podnebí, a nie iba podľa zimných podmienok. Štítok posilňuje myšlienku úspory energie v kontexte teplejšej klímy a zohľadňovaním spätného získavania vlhkosti.

Letný štítok slúži ako dôležitý doplnok k zimnému štítku a poskytuje zákazníkom v teplejších oblastiach ľahšiu referenciu, aby si vybrali najvhodnejšie zariadenie, ktoré bude jednoduchšie a priamočiarejšie spĺňať ich požiadavky.

Aké sú parametre energetických tried podľa nového letného štítku?

Letný štítok Eurovent Certification využíva na získanie realistických klimatických podmienok klimatickú databázu ASHRAE. To zaručuje, že zákazníci získajú najpresnejší energetický výpočet a hodnotenie. Spotrebitelia si môžu zvoliť svoju lokalitu alebo najbližšie mesto, ktoré je v databáze k dispozícii, aby tak získali najvhodnejšie podmienky pre výpočet v návrhových programoch. Výpočty zohľadnili teplotu a vlhkosť vonkajších podmienok počas najteplejšieho mesiaca v roku.

Tabuľka 1. Tabuľka pre výpočty energetickej účinnosti (aplikácie chladenia)

Vo všeobecnosti mať jednotku s označením A znamená:

Rýchlosť vzduchu na filtri nesmie prekročiť 1,6 m/s

Tepelná účinnosť rekuperácie tepla musí byť minimálne 78 %

Suchý tlaková strata rekuperácie tepla nesmie presiahnuť 160 Pa

Latentná účinnosť rekuperácie tepla musí byť aspoň 73 %

Mokrá tlaková strata rekuperácie tepla nemôže presiahnuť 213 Pa

Stupeň účinnosti ventilátora musí byť aspoň 62 %

Ak však niektorá z vyššie uvedených hodnôt nedosahuje požadovanú hodnotu, môže byť kompenzovaná hodnotou, ktorá je vyššia ako požadovaná. Toto sa rieši v komplexnom výpočte, v ktorom sú všetky tieto požiadavky sčítané do referenčnej hodnoty pre každú z energetických tried.

Kedy platí letný štítok?

V prípade, že podmienky spĺňajú nižšie uvedené špecifikácie, musia byť letné aj zimné štítky vytlačené na technických údajoch distribuovaného produktu. Ak podmienky nespĺňajú nižšie uvedené požiadavky, je povinné vytlačiť a zahrnúť iba zimný štítok, aj keď zákazníci majú možnosť vždy vytlačiť oba štítky.

a)

Podmienka zimného návrhu (aktuálny návrh1) ≥ -3°C a návrhová teplota suchého teplomera z klimatických podmienok ASHRAE 2017) ≥ 30°C

b)

Podmienka zimného návrhu (aktuálny návrh) ≥ -3°C a návrhová teplota mokrého teplomera (vypočítané s teplotou vlhkého teplomera z ASHRAE 2017 Climatic Design Conditions) ≥ 17°C

c)

Návrhová teplota suchého teplomera (z ASHRAE 2017 Climatic Design Conditions) ≥ 30°C a návrhová teplota rosného bodu (vypočítaná s teplotou vlhkého teplomera z ASHRAE 2017 Climatic Design Conditions) ≥ 17°C

Je dôležité spomenúť, že do výpočtu štítku nie je zahrnutý odpor vzduchu samotných výmenníkov pre ohrev alebo chladenie. Dobré smerné hodnoty pre maximálny odpor vzduchu sú 250 Pa pre chladič a 100 Pa pre ohrievač. Kombinácia oboch v takzvanom „prepínacom“ výmenníku je tiež energeticky veľmi efektívnym riešením.

Čo ešte Eurovent chystá v oblasti energetických štítkov pre VZT jednotky?

Očakáva sa, že certifikácia Eurovent prejde v súvislosti s letným energetickým štítkom pre VZT jednotky tromi etapami aktualizácií.

Potvrdenie o rekuperácii energie slúži ako prvá etapa.

Druhá etapa, ktorej spustenie sa predpokladá v nasledujúcom roku, prinesie výhodu nepriameho adiabatického chladenia.

Tretia etapa zvýrazní zníženie tlakovej straty vďaka obtoku systému rekuperácie tepla s cieľom dosiahnuť lepšiu energetickú triedu.

Letný štítok Eurovent Certification využíva na získanie realistických klimatických podmienok klimatickú databázu ASHRAE. To zaručuje, že zákazníci získajú najpresnejší energetický výpočet a hodnotenie. Spotrebitelia si môžu zvoliť svoju lokalitu alebo najbližšie mesto, ktoré je v databáze k dispozícii, aby tak získali najvhodnejšie podmienky pre výpočet v návrhových programoch. Výpočty zohľadnili teplotu a vlhkosť vonkajších podmienok počas najteplejšieho mesiaca v roku.

Prehľad výpočtov energetickej účinnosti pre certifikované VZT jednotky

Súhrn výpočtov energetickej účinnosti Eurovent a zodpovedajúcich štítkov.

Eurovent zimné výpočty
Eurovent letné výpočty
Eurovent štítok pre zimné podmienky
Eurovent štítok pre letné podmienky

Upozornenie: Symbol „slnka“ znamená, že ide o letný štítok a symbol „snehová vločka“ znamená, že ide o zimný štítok. Rok uvedený v klasifikácii je rokom vydania metódy výpočtu, ktorým je rok 2020 pre letný štítok a 2016 pre zimný štítok.