Διαχυτές

Οι διαχύτες διατίθενται με σταθερά ή ρυθμιζόμενα σχήματα εκροής αέρα και αντίσταση ροής αέρα. Η Systemair διαθέτει διαφορετικά σχήματα διαχυτών για την αντιμετώπιση διαφορετικών πεδίων και τύπων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων ορθογωνικών, κυκλικών, γραμμικών και άλλων μοναδικών σχεδίων. Όλα είναι διαθέσιμα με μια επιλογή από φινιρίσματα υψηλής ποιότητας, ενώ για ειδικές παραγγελίες μπορούν να διατεθούν και μοναδικά χρώματα.