Διαχυτές αέρα, Γραμμικού τύπου

Διαχυτές αέρα, Γραμμικού τύπου