Χοάνες κουζίνας

Η Systemair διαθέτει μια πλήρη γκάμα απορροφητήρων κατάλληλων για διαφορετικές εφαρμογές εξαερισμού, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικά σχεδιασμένων απορροφητήρων για μονάδες εξαερισμού SAVE, απορροφητήρες ή κεντρικές μονάδες εξαερισμού.