Εργασία στη Systemair

Μια θέση εργασίας στη Systemair, μια δια βίου καριέρα

Στη Systemair Hellas επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Γνωρίζουμε πως η επιτυχία μας βασίζεται στην ποιότητα των συνεργατών μας και για αυτό φροντίζουμε στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους.

H Systemair Hellas αποτελεί μέρος της Systemair Group και προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης στα πλαίσια ενός πολυεθνικού οργανισμού.

Τι κάνουμε

Οι εργαζόμενοι στην Systemair:

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Παρέχουμε φρέσκο και υγιεινό αέρα και συμβάλλουμε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Συμβάλλετε στο να γίνει ο κόσμος καλύτερος

Η συνεχής ανάπτυξη είναι στο DNA μας.

Join an inclusive company

Είμαστε μια διεθνής οικογένεια, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας ή εθνικότητας.

Να αναπτυχθείτε μέσα από διάφορα τμήματα, χώρες και εκπαιδεύσεις

Με 90 εταιρείες παγκοσμίως, έχουμε πολλές ευκαιρίες να σας βοηθήσουμε να αναπτυχθείτε και να αποκτήσετε εμπειρία.

Systemair World map of Markets

Ο πολιτισμός μας