Αξονικοί ανεμιστήρες

Οι ενεργειακά αποδοτικοί αξονικοί ανεμιστήρες είναι ιδανικοί για τα περισσότερα εμπορικά και βιομηχανικά έργα όπου ο ισχυρός και αποδοτικός εξαερισμός και κλιματισμός είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός έργου.

Αξονικοί ανεμιστήρες