Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ SYSTEMAIR HELLAS S.A: ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΚΚΜ – ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
1.       ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

1.1.     Οι προσφορές τιμών της SYSTEMAIR HELLAS δεν είναι δεσμευτικές και είναι σύμφωνες με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις πώλησης.

1.2.     Εκτός άλλης ρητής συμφωνίας, οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1.3.     Με την αποδοχή παραγγελίας ο πελάτης επίσης αποδέχεται πλήρως τους όρους και προϋποθέσεις πώλησης και εγγύησης που συνοδεύουν τα προϊόντα της SYSTEMAIR HELLAS, όπως αυτοί αναγράφονται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της εταιρείας, καθώς και τις τιμές πώλησης και τον τρόπο εξόφλησης τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί με τον Αγοραστή.

1.4.     Για οποιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τους όρους πώλησης και εγγύησης, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την SYSTEMAIR HELLAS εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή και οπωσδήποτε πριν την εγκατάσταση του προϊόντος.

1.5.     Με την αποδοχή παραγγελίας από τη SYSTEMAIR HELLAS συνάπτεται Σύμβαση μεταξύ της ιδίας και του Αγοραστής. Η «Αποδοχή παραγγελίας» αποστέλεται επίσημα από την SYSTEMAIR HELLAS ΑΕ.

1.6.     Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμολογίου, η κυριότητα των εμπορευμάτων παρακρατείται υπέρ της πωλήτριας εταιρείας SYSTEMAIR HELLAS.

1.7.     Η SYSTEMAIR HELLAS φέρει αποκλειστικά και μονον την ευθύνη παράδοσης των προϊόντων όπως αυτά έχουν σημφωνηθεί και επιβεβαιωθεί από τον Αγοραστή, με την ανάθεση της παραγγελίας.

1.8.     Καμία παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον αγοραστή εάν τα εμπορεύματα βρίσκονται σε παραγωγή, εάν είναι ειδικές κατασκευές ή εάν η εταιρεία έχει επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε έξοδα σε σχέση την εν λόγω παραγγελία.

1.9.     Μετά την παράδοση, τα εμπορεύματα μεταφέρονται με ευθύνη – λογαριασμό και κίνδυνο του πελάτη.

 

2.       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1.     Η επιλογή και πρόταση των προϊόντων και υπηρεσιών της SYSTEMAIR HELLAS είναι σύμφωνη με τα αντίστοιχα συνοδευτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές τους και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον τελικό έλεγχο από τον πελάτη για την καταλληλότητα στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

2.2.     Η SYSTEMAIR HELLAS θα είναι υπεύθυνη ώστε τα προϊόντα να ακολουθούν τις τεχνικές απαιτήσεις ή τα πρότυπα που επιβάλλονται από κώδικες ή κανονισμούς της εκάστοτε χώρας, για την οποία προορίζονται, ΕΦΟΣΟΝ γίνει ειδική σχετική αναφορά κατά την ανάθεση παραγγελίας και την αποδοχή της από την SYSTEMAIR HELLAS, καθώς και όταν ένα αντίγραφο των διατάξεων αυτών χορηγείται στην SYSTEMAIR HELLAS πριν από την αποδοχή της παραγγελίας.

 

3.       ΠΑΡΑΔΟΣΗ

3.1.     Κατά την παράδοση των προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει προσεκτικά την ορθή παράδοση των εμπορευμάτων και των αντίστοιχων παραστατικών, καθώς και την καλή κατάσταση της κάθε συσκευασίας, για τυχόν ελαττώματα.

3.2.     Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαφορά ή ελάττωμα, ο πελάτης θα πρέπει να αρνηθεί την παραλαβή και να ενημερώσει άμεσα την SYSTEMAIR HELLAS. Για παραλαβές μέσω πρακτορείων, ο πελάτης θα πρέπει επίσης άμεσα να αποστείλει φωτογραφίες από την διαπιστωθείσα ζημιά.

3.3.     Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές:

§  μετά την αποδοχή και παραλαβή της παραγγελίας,

§  που ενδέχεται να προκύψουν μετά την παράδοση των εμπορευμάτων στον αγοραστή ή σε πρακτορείο.

3.4.     Σε περίπτωση οπού η SYSTEMAIR HELLAS ασφαλίζει τη μεταφορά των προς παράδοση προϊόντων, οποιεσδήποτε ζημιές, απώλειες ή ελλείψεις κατά την μεταφορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως από τον Παραλήπτη / Αγοραστή, στον μεταφορέα και στην SYSTEMAIR HELLAS. Η παράλειψη αυτής της γνωστοποίησης θα έχει σαν συνέπεια την απώλεια της ωφέλειας ασφαλιστικής κάλυψης, επομένως αποκλείονται πιθανές αξιώσεις για απώλειες ή ζημιές.

3.5.     Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και γραπτώς, η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός 14 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση προγραματισμού παράδοσης της SYSTEMAIR HELLAS.

Για παραδόσεις μετά το πέρας των προαναφερόμενω 14 ημερών, ο Αγοραστής θα επιβαρύνεται με έξοδα αποθήκευτρων.

3.6.     Οι παραδόσεις της SYSTEMAIR HELLAS πραγματοποιούνται επ’ αυτοκινήτου, σύμφωνα με την εκάστοτε προσφορά και ανάθεση.

Ειδικά για τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) επισημαίνεται ότι παραδίδονται σε τμήματα έτοιμα προς συναρμολόγηση, σύμφωνα με τα αντίστοιχα συνοδευτικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

3.7.     Με την επιφύλαξη άλλο διατάξεων, η SYSTEMAIR HELLAS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια (οικονομική, ή όποια άλλη), κόστος, ζημία χρεώσεις ή έξοδα ποθ προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα απο την όποια καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων/εξοπλισμού (ακόμα και αν αυτή προκαλείτε εξαιτίας αμέλιας της SYSTEMAIR HELLAS). Οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν θα δώσει στον Αγοραστή δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης, εκτός εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το όριο το 180 ημερών

 

4.       ΕΞΟΦΛΗΣΗ

4.1.     Ο Αγοραστής οφείλει να αποπληρώσει τη SYSTEMAIR HELLAS εις ολόκληρον το πόσο εντός του καθορισμένου χρόνου όπως αυτά συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά κατά την ανάθεση και επιβεβαίωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση εκκρεμούς ωφελής  κατά τη παρέλευση των συμφωνημένων ημερών πίστωσης απο την έκδοση του τιμολογίου, ο Αγοραστής είναι υπόχρεως να καταβάλλει τους νόμιμους τόκους υπερημερίας.

 

5.       ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

5.1.     Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται αποδεκτές εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, εφόσον τα προϊόντα δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά και αφού έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση προς την SYSTEMAIR HELLAS. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί μεταγενέστερες επιστροφές.

5.2.     Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, κατόπιν συμφωνίας και έγκρισης της SYSTEMAIR HELLAS, το οποίο έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά (προϊόντος ή συσκευασίας), έχει εγκατασταθεί ή έχει λειτουργήσει, θα υπάρχει παρακράτηση από 15% έως 30% της αξίας του, λόγω απομείωσης.

5.3.     Επιστροφές προϊόντων πραγματοποιούνται με έξοδα του πελάτη.

 

6.       ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

6.1.     Η SYSTEMAIR HELLAS δύναται να αναβάλει την ημερομηνία παράδοσης ή να ακυρώσει τη Σύμβαση ή να μειώσει τον όγκο των Εμπορευμάτων που παρήγγειλε ο Αγοραστής (χωρίς ευθύνη έναντι του Αγοραστή), σε περίπτωση ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, θεομηνίες, κυβερνητικές ενέργειες, πόλεμος ή εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τρομοκρατικές ενέργειες, διαμαρτυρίες, ταραχές, πολιτικές αναταραχές, πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, επιδημία, ανταπεργία ή άλλες εργατικές διαφορές (είτε σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό οποιουδήποτε μέρους είτε όχι) ή περιορισμοί ή καθυστερήσεις που επηρεάζουν τους μεταφορείς ή αδυναμία ή καθυστέρηση στην απόκτηση επαρκών ή κατάλληλων υλικών, ή για οποιαδήποτε παρόμοια ή διαφορετική αιτία, εκτός του ελέγχου της SYSTEMAIR HELLAS.

Εάν το εν λόγω γεγονός συνεχιστεί για συνεχή περίοδο άνω των 180 ημερών, ο Αγοραστής δικαιούται να ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία να τερματίσει τη Σύμβαση.

6.2.     Εφόσον δύναται, η SYSTEMAIR HELLAS θα μπορεί να καθυστερήσει ή και να επαναδιαπραγματευθεί τις τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της πώλησης με τον Αγοραστή και να επέλθουν σε νέα συμφωνία. Σε περίπτωση αδυναμίας νέας συμφωνίας σε αναθεωρημένες τιμές ή όρους, η παραγγελία θα ακυρωθεί χωρίς περαιτέρω οικονομική υποχρέωση.

 

7.       ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SYSTEMAIR HELLAS

7.1.     Σε περίπτωση που η SYSTEMAIR HELLAS ασφαλίζει τη μεταφορά των προς παράδοση προϊόντων, οποιεσδήποτε ζημιές, απώλειες ή ελλείψεις κατά την μεταφορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως από τον παραλήπτη στον μεταφορέα και στην SYSTEMAIR HELLAS. Η παράλειψη της γνωστοποίησης αυτής μπορεί να έχει σαν συνέπεια την απώλεια της ωφέλειας της ασφαλιστικής κάλυψης της μεταφοράς, στην οποία περίπτωση οποιεσδήποτε πιθανές αξιώσεις για απώλειες ή ζημιές αποκλείονται.