Μονάδες Κλειστού Ελέγχου

Οι μονάδες Κλειστού Ελέγχου (Close Control) της Systemair έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Το μικρό τους αποτύπωμα και η δυνατότητα διαμόρφωσης της λειτουργίας όλων των εξαρτημάτων επιτρέπουν την ανάπτυξη λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες της υποδομής.