Ανεμιστήρες

Όλοι οι ανεμιστήρες της Systemair κατασκευάζονται σύμφωνα με τους τοπικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και δοκιμάζονται εκτενώς στο εργαστήριό μας για να διασφαλιστεί ότι αποδίδουν σύμφωνα ή και πάνω από τα βιομηχανικά πρότυπα, ενώ χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια.