Πακέτα Service

Systemair Service

Μετά την αγορά σας ξεκινά η συντήρηση του προϊόντος σας. Για να επιτρέψουμε τη μεγάλη διάρκεια ζωής της μονάδας και να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη απόδοση, έχουμε αναπτύξει τέσσερα διαφορετικά πακέτα υπηρεσιών.

Όλα τα οφέλη με μια ματιά

Πακέτα Service

Ασφάλεια

μέσω διαχειρίσιμου και σταθερά υπολογισμένου κόστους και τήρησης των συμφωνημένων ημερομηνιών παράδοσης

Αποδοτικότητα

μέσω σύντομων διακοπών λειτουργίας και χρόνων απόκρισης

Ποιότητα

μέσω κορυφαίων εκπαιδευμένων τεχνικών service που πληρούν τα παγκόσμια πρότυπα υπηρεσιών της Systemair

Διαθεσιμότητα

μέσω αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας ανταλλακτικών με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 98%