Αντλίες θερμότητας και Πολλαπλές μονάδες(multi)

Η μοναδική μονάδα Combi της Systemair για οικιακές εφαρμογές αποτελεί ένα πακέτο συνολικών λύσεων για ένα σύστημα θέρμανσης αέρα που καλύπτει βασικές απαιτήσεις ανάπτυξης κατοικιών. Η λύση συνδυάζει αερισμό με ανάκτηση θερμότητας και αντλία θερμότητας για θέρμανση και ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Αντλίες θερμότητας και Πολλαπλές μονάδες(multi)