Βιομηχανικές Αεροκουρτίνες

Οι αεροκουρτίνες υψηλής απόδοσης της Systemair είναι ένα αξιόπιστο μέσο για την αποτροπή των ενεργειακών απωλειών στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με ελάχιστη απαιτούμενη συντήρηση. Επιπλέον, βελτιώνουν σημαντικά το εσωτερικό περιβάλλον παρέχοντας άνεση και ευεξία.

Βιομηχανικές Αεροκουρτίνες