Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα- Κ. Κ. Μ

Η Systemair προσφέρει τις πλέον κατάλληλες, ενεργειακά βελτιστοποιημένες μονάδες επεξεργασίας αέρα για κάθε έργο, από μεγάλες, ευέλικτες, αρθρωτές λύσεις έως μικρές και συμπαγείς μεμονωμένες μονάδες.

Europe
Europe and North America
Europe
Europe
Europe and North America
Eastern and Southern Europe
Asia, Oceania
100–1000
200–10000
1500–16000
1500–37000
1500–110000
1500–80000
1000–178000
Residential
Compact
Preconfigured
Preconfigured
Modular
Modular
Modular
Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα- Κ. Κ. Μ