Διαφράγματα Πυρκαγιάς

Η Systemair προσφέρει μια εκτεταμένη σειρά διαφραγμάτων πυρκαγίας οδηγούμενα απο διατάξεις μηχανικές, ηλεκτρομηχανικές ειτε και απο ενεργοποιητες οι οποίες λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες ή σε συνδυασμό με άλλα διαφράγματα πυρκαγίας για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών με βάση το σχεδιασμό του κτιρίου. Οι ελεγκτές και οι μονάδες επικοινωνίας μπορούν να προστεθούν ως προαιρετικά αξεσουάρ για να επιτρέπουν την επικοινωνία και τη δοκιμή συντήρησης των προϊόντων.