Χειριστήρια για αεροκουρτίνες

Η Systemair προσφέρει μια σειρά συστημάτων ελέγχου-χειρισμού για τις αεροκουρτίνες μας, με πολλές διαφορετικές λειτουργίες για να ανταποκρίνονται στις μοναδικές απαιτήσεις των πελατών. Τα διάφορα χαρακτηριστικά βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι λειτουργίες μπορούν να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές και αβίαστες.