Έλεγχος Παροχής Αέρα

Η Systemair προσφέρει διαφράγματα ελέγχου σταθερής ροής αέρα με και χωρίς παράκαμψη του ενεργοποιητή και διάφραγμα ελέγχου μεταβλητής ροής αέρα με ένα ευρύ φάσμα ενεργοποιητών και επιλογών ελέγχου. Οι εξειδικευμένες συσκευές ελέγχου καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, χαμηλή παραγωγή ήχου και ακριβή έλεγχο σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής αέρα. Εκτός από τον άμεσο έλεγχο της ροής αέρα, διατίθενται και οι ρυθμιστές πίεσης αεραγωγού ή χώρου.