Διαφράγματα Έλεγχου Καπνού

Η Systemair διαθέτει μια εκτεταμένη γκάμα διαφραγμάτων ελέγχου καπνού για την απαγωγή τοξικών αερίων και καπνού και/ή την παροχή φρέσκου αέρα σε πυροδιαμερίσματα. Διαθέσιμα σε κυκλική ή ορθογωνική κατασκευή για να ταιριάζουν σε δομικά στοιχεία ή σε αεραγωγούς για συστήματα απαγωγής-διαχειρισης καπνού, τα διαφράγματα ελέγχου καπνού είναι κατάλληλα για διάφορες εγκαταστάσεις και λειτουργίες, όπως εγκατάσταση μονής ή πολλαπλών ζώνων, χειροκίνητη παρέμβαση ή αυτόματη ενεργοποίηση.