Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες Systemair δημιουργούν ροή αέρα υψηλότερης πίεσης από τους αξονικούς ανεμιστήρες. Ικανοί να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες ροής αέρα, έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν αξιόπιστα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ή τις συνθήκες λειτουργίας.

Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες