Αεροκουρτίνες

Απαιτήσεις

Green Ventilation

Air Curtains

Το Green Ventilation είναι ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων μας. Περιλαμβάνει πρακτικά κριτήρια βιωσιμότητας για κάθε τομέα προϊόντων.

Τι χρειάζεται για να μπορεί μια Αεροκουρτίνα να φέρει το σήμα μας Green Ventilation

Τεχνολογία ανεμιστήρα και κινητήρα EC

Περιλαμβάνει ανεμιστήρες EC (DC χωρίς μόνιμους μαγνήτες).

Αποδεδειγμένα τεχνικά δεδομένα από εργαστήριο διαπιστευμένο από το AMCA

Προσφέρονται τεχνικές επιδόσεις και τιμές ήχου αυστηρά δοκιμασμένες στο κατά AMCA-διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με τα τελευταία στάνταρ, όπως το ANSI/AMCA 220-21 και Eurovent 16/1 (2016).

Ενσωματωμένοι έλεγχοι

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εξασφαλίζει την πιο ενεργειακά αποδοτική επίδοση μέσω του ελέγχου της ζήτησης και μιας ευρείας ποικιλίας άλλων λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας.