Jednoduchá obsluha a čisté, zdravé prostredieGeniox VOClean Vzduchotechnické jednotky

Vysoko výkonné, energeticky úsporné ekologické jednotky navrhnuté špeciálne pre komerčné kuchyne.

  • Vynikajúce na zachytávanie a odstraňovanie znečisťujúcich látok zo vzduchu, vzduchové výkony od 2.500 m³/h do 40.000 m³/h

  • Ideálne pre komerčné kuchyne a stravovacie zariadenia

  • Dobrá tepelná a hluková izolácia vďaka 60mm panelom

Geniox VOClean, Vzduchotechnické jednotky
Geniox VOClean, Vzduchotechnické jednotky
Geniox VOClean, Vzduchotechnické jednotky

Rýchlo odstraňuje zápach

Odstránenie mastnoty, dymu, pár a pachov je pre kuchyne vždy výzvou. Geniox VOClean sa dodáva s filtrami, ktoré odstraňujú mastnotu a iné prchavé organické zlúčeniny vo vzduchu, čím rýchlo eliminujú zápachy z okolitého vzduchu.

Jednoduché čistenie

Filtračné systémy v kuchynských VZT jednotkách si vyžadujú časté čistenie a údržbu. Preto môžete požiadať, aby bol váš systém Geniox VOClean vybavený systémom automatického umývania, ktorý čistí odlučovače podľa vopred nastaveného plánu - aby ste ušetrili drahocenné náklady na údržbu.

Všetko je pod kontrolou

Vyberte si najlepšiu možnosť ovládania podľa svojich potrieb. Z troch úrovní ovládania: Variabilný frekvenčný ovládač, ktorý umožňuje reguláciu otáčok, Základné ovládanie, ktoré zahŕňa aj prispôsobenie automatického umývania, alebo Rozšírené ovládanie, ktoré integruje systém BMS. Viac informácií nájdete v brožúre!

Hodí sa do viacerých kuchýň

Ekologické jednotky Geniox VOClean sa dodávajú pre rôzne úrovne záťaže, aby vyhovovali všetkým typom kuchýň a stravovacích zariadení. Od jednotiek pre nízke záťaže, ako sú napr. kaviarne a čajovne až po jednotky pre vysokú až veľmi vysokú zátaž pre reštaurácie rýchleho občerstvenia a steakhousy. Jednotku je možné nakonfigurovať na nepretržitú prevádzku až do 120 °C.

Systemair Voclean Opendoors

Čo sú to ekologické jednotky?

Ekologické jednotky sú vetracie zariadenia šité na mieru požiadavkám kuchynských odsávacích systémov. Jednotky zohrávajú zásadnú úlohu pri udržiavaní kvality vnútorného ovzdušia, čo je rozhodujúce v prostrediach, kde mastnota, dym a pachové častice emitované z varenia majú negatívny vplyv na ľudské zdravie a ovplyvňujú komfortné podmienky v domácnostiach, reštauráciách, hoteloch alebo zábavných podnikoch.

Akumulácia prchavých organických zlúčenín (VOC) a iných častíc uvoľňovaných počas varenia v potrubiach výfukového zariadenia vedie k zvýšenému riziku požiaru. Nahromadenie týchto látok vedie tiež k upchávaniu a kontaminácii ventilátorov a filtrov, čo znižuje životnosť a účinnosť zariadenia.

Ako funguje elektrostatický ako funguje elektrostatický odlučovač?

V ekologickej jednotke je najdôležitejšou súčasťou systému elektrostatický odlučovač (ESP). Jedná sa o komponent, ktorý zachytáva väčšinu prachových a mastných častíc.

Geniox VOClean Electrostatic Precipitator diagram

Vzduch prechádza do kombinovanej ionizátorovej/kolektorovej bunky, častice v prúde vzduchu sa polarizujú na negatívny potenciál. Keď pokračujú cez ionizátor a medzi doskami kolektorových buniek, sú polarizované častice odpudzované od negatívne nabitých doštičiek a priťahované k uzemneným doštičkám, kde sa držia. To umožňuje odfiltrovanie častíc z prúdu vzduchu

Schéma poskytuje stručný vizuálny prehľad fungovania elektrostatického odlučovača.

Technológia UVV

UV technológia sa účinne používa pri vetraní kuchýň, ako aj v mnohých iných aplikáciách na celom svete.

Geniox VOClean UV technology diagram

Ultrafialové lúče sú rozdelené na A-B-C. UV lúče sú v rozsahu vlnových dĺžok 100-200 nm. Pretože ozón (O3) sa produkuje v tomto rozsahu, je optimálna hodnota vlnovej dĺžky akceptovaná ako 185 nm.

UV lúče s vlnovou dĺžkou 185 nm, ktoré sa často používajú v kuchynských aplikáciách, umožňujú procesy fotolýzy a ozonolýzy. Zatiaľ čo väzby medzi atómami tvoriacimi častice oleja sa rozkladajú fotolýzou, atómy kyslíka (O2) vo vzduchu sa v procese ozonolýzy oddelia a tieto atómy sa spoja, aby vytvorili ozón (O3). Výsledné molekuly ozónu interagujú s olejom a inými organickými zlúčeninami vo vzduchu a pomáhajú zadržiavať nepríjemný zápach.

UVV lampy majú životnosť 9.000-10.000 hodín.
Po uplynutí životnosti ich treba vymeniť.

Aplikácie podľa záťaže

Najvýznamnejším kritériom návrhu pri návrhu ekologických jednotiek je typ stravovacieho zariadenia. Pretože množstvo tuku, pary a častíc vo výstupnom vzduchu sa líši podľa typu pripravovaného jedla, sú pre rôzne kuchyne vhodné rôzne modely jednotiek.

Rôzne metódy varenia totiž uvoľňujú do ovzdušia rôzne množstvá tuku, pary a iných častíc, čo má vplyv na výber správnej konfigurácie Geniox VOClean pre svoj projekt potrebovať. Príklady nájdete v tabuľke.

Mierna záťaž

Postačujú štandardné kuchynské odťahové ventilátory vhodné na nepretržitú prevádzku pri vysokej teplote.

Príklady: Kaviarne, čajovne, obchody so sushi, umyvárne riadu.

Stredná záťaž

Vyžaduje sa filtrácia elektrostatickým filtrom nasledovaná uhlíkovou filtráciou s minimálnou dobou kontaktu 0,1 sekundy.

Príklady: Puby, pizzerie, väčšina talianskych a francúzskych reštaurácií.

Vysoká záťaž

Vyžaduje sa filtrácia elektrostatickým filtrom nasledovaná dvojstupňovou uhlíkovou filtráciou s minimálnou dobou kontaktu 0,2 sekundy.

Príklady: Príklady: Fast Food, prevádzky s vyprážaným jedlom.

Veľmi vysoká záťaž

Vyžaduje sa dvojstupňová filtrácia elektrostatickým filtrom nasledovaná dvojstupňovou uhlíkovou filtráciou a systémom UV pri minimálnej dobe kontaktu 0,2 sekundy alebo bez systému UV pri minimálnej dobe kontaktu 0,4 sekundy.

Príklady: Steakhousy, prevádzky s grilovaným jedlom.

Geniox 08 More Flesh 1000px 2 Psd Freigestellt

#HygienicByDesign

Vzduchotechnické jednotky Geniox boli navrhnuté v súlade s našou inovatívnou iniciatívou #HygienicByDesign, ktorá pomáha udržiavať čisté, čisté a zdravé vnútorné prostredie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Plášť - izolácia, tepelné mosty a triedy tesnosti

Plášť Geniox VOClean má triedu tepelnej izolácie T2, triedu tepelných mostov TB2, triedu priehybu D1, triedu tesnosti L1 a triedu obtoku filtra F9.

Filtre s aktívnym uhlím

Geniox VOClean sa dodáva s filtrami s aktívnym uhlím, ktoré sa umiestňujú za jemnejšie stupne filtrácie (elektrostatický odlučovač, vreckový filter a/alebo filter HEPA), aby sa zabránilo zanášaniu uhlíkového filtra mastnotou a pevnými časticami, takže funguje lepšie a dlhšie.

Filter EPA/HEPA

Podobne ako predfiltre a následné filtre, aj filtre EPA/HEPA umožňujú dlhšiu výkonnosť filtrov s aktívnym uhlím.

Elektrostatický odlučovač

Geniox VOClean je vybavený dvoma vysoko účinnými elektrostatickými odlučovačmi (ESP). Jeden na odstraňovanie mastnoty, dymu, pary a zápachu zo vzduchu ionizáciou častíc a druhý stupeň ESP na kontrolu mastnoty a častíc s vysokou hustotou.

Predfiltre a stredné filtre

Pomáhajú zachytávať väčšie častice, aby sa zlepšil výkon jemnejších vnútorných filtrov.

Vreckové filtre

Zabezpečujú dlhšiu životnosť filtrov s aktívnym uhlím tým, že filtruje častice.

UVV lampy

Vysokoenergetické UV-C lampy produkujúce ozón na sterilizáciu vzduchu.

Dvere a kľučky

Dvierky a kličky Geniox VOClean sú pevné a dobre tesnia, aby sa zabránilo úniku tepla, a zároveň poskytujú ľahký prístup na čistenie a údržbu.

Plug motor ventilátora

Vysoko účinný, priamo poháňaný plug motor ventilátora so štandardnou účinnosťou motora IE3.