Bor C Save Touch Sleeping Room Vraas Sa Or 07

Novinky z oblasti Rezidenčné vetranie

Rezidenčné vetracie systémy

Pozrite si najnovší vývoj a nové ponuky v našom portfóliu energeticky účinných výrobkov na vetranie obytných budov

Nové výrobky

Pripravujeme

RAV - Q1 2024

Regulácia objemu vzduchu v obytných priestoroch


Prospekty na stiahnutie:

Pozrite si vetranie obytných priestorov v akcii

Naše vysvetľujúce videá vám poskytnú rýchly a zrozumiteľný prehľad o našich najnovších systémoch vetrania obytných priestorov:

Vetrací systém

Ako skutočne funguje vetrací systém?

Ponuka jednotiek SAVE

Pozrite si kompletný sortiment jednotiek SAVE

SAVE PRO

Profesionálni používatelia môžu monitorovať, uvádzať do prevádzky a ovládať svoje vlastné jednotky SAVE a jednotky klientov na diaľku pomocou bezplatného BMS portálu

Systém RAV

Pozrite sa, ako funguje nový systém RAV (regulácia objemu vzduchu v priestore)

HVAC PRO - Rezidenčné budovy

Interaktívna, podrobná vizualizácia kategórií jednotiek SAVE

Nové jednotky SAVE VSC 100/200/300 s protiprúdovým rekuperátorom

 • Menšie a kompaktnejšie modely s bočným pripojením pre stropnú inštaláciu na vetranie priestorov do cca 320 m2

 • Vysoko účinný protiprúdový rekuperátor so 100% obtokom a vysoko výkonnými EC ventilátormi

 • Diaľkové ovládanie cez SAVE CONNECT 2.0

 • Lokálne ovládanie a konfigurácia cez WEB rozhranie

 • Pripojovacia doska na jednoduchý prístup a pripojenie príslušenstva

 • Štandardne komunikácia Modbus RS-485

 • Riadenie vetrania podľa aktuálneho dopytu pomocou zabudového snímača vlhkosti

 • Automatické odmrazovanie

 • Certifikácia Passive House a Eurovent

Interiér

Pohľad spredu

Pohľad zboku

Pohľad zboku


Nová jednotka SAVE VTC 200-1 s protiprúdovým rekuperátorom

 • Menší a kompaktnejší model s horným pripojením na vetranie priestorov do cca 180 m2

 • Inštalácia na stenu

 • Vysoko účinný protiprúdový rekuperátor so 100% obtokom a vysoko výkonnými EC ventilátormi

 • Diaľkové ovládanie cez SAVE CONNECT 2.0

 • Lokálne ovládanie a konfigurácia cez WEB rozhranie

 • Pripojovacia doska pre jednoduchý prístup a pripojenie príslušenstva

 • Štandardne komunikácia Modbus RS-485

 • Riadenie vetrania podľa aktuálneho dopytu pomocou zabudovanéeho snímača vlhkosti

 • Automatické odmrazovanie

 • Certifikácia Eurovent

Interiér

Pohľad spredu

Pohľad zboku

Pohľad zhora


Vtr275 New Environmental Bathroom

Nová jednotka SAVE VTR 275/B s rotačným rekuperátorom

 • Kompaktný model s horným pripojením na vetranie priestorov do cca 220 m2

 • Inštalácia nad zostavu práčky/sušičky

 • Vysoko účinný rekuperátor a EC ventilátory

 • Funkcia prenosu vlhkosti na minimalizáciu kondenzácie v privádzanom vzduchu v zimnom období

 • Diaľkové ovládanie cez SAVE CONNECT 2.0

 • Lokálne ovládanie a konfigurácia cez WEB rozhranie

 • Pripojovacia doska pre jednoduchý prístup a pripojenie príslušenstva

 • Regulácia podľa aktuálneho dopytu pomocou zabudovaného snímača vlhkosti

 • Štandardne komunikácia Modbus RS-485

 • Pripojenie pre odsávač pár

 • Certifikácia Passive House a Eurovent

Interiér

Pohľad spredu

Pohľad zboku

Pohľad zhora


Nová jednotka SAVE VSR 200/B s rotačným rekuperátorom

 • Kompaktný model s bočným pripojením na vetranie priestorov do cca 180 m2

 • Inštalácia do podhľadu

 • Vysoko účinný rotačný rekuperátor a EC ventilátory

 • Funkcia prenosu vlhkosti na minimalizáciu kondenzácie v privádzanom vzduchu v zimnom období

 • Diaľkové ovládanie cez SAVE CONNECT 2.0

 • Lokálne ovládanie a konfigurácia cez WEB rozhranie

 • Pripojovacia doska pre jednoduchý prístup a pripojenie príslušenstva

 • Regulácia podľa aktuálneho dopytu pomocou zabudovaného snímača vlhkosti

 • Štandardne komunikácia Modbus RS-485

 • Pripojenie pre odsávača pár

 • Certifikácia Eurovent

Interiér

Pohľad spredu

Pohľad zboku

Pohľad zboku


SAVE CONNECT 2.0

SAVE CONNECT Cloud umožňuje zákazníkovi diaľkovo a lokálne ovládať a konfigurovať jednotku

 • Mobilná aplikácia na diaľkové ovládanie jednotky SAVE

 • Lokálne WEB rozhranie na konfiguráciu a ovládanie jednotky SAVE na mieste

 • Platforma SAVE PRO na správu flotily zariadení SAVE

 • Integrácia s inteligentnou domácnosťou (Amazon, Alexa, Google Home a IFTTT)

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SAVE CONNECT ponúka kompletné ovládanie jednotky a funkcie vzdialenej konfigurácie. APP úplne eliminuje potrebu ďalších ovládacích panelov

Lokálne ovládanie

Pripojte sa k jednotke pomocou mobilného zariadenia alebo notebooku cez WLAN (WiFi) na jednoduché uvedenie do prevádzky alebo ovládanie jednotky SAVE. Pripojenie k internetu nie je potrebný.

SAVE PRO

B2B riešenie pre profesionálov na uvádzanie do prevádzky, monitorovanie a ovládanie jednotiek SAVE na diaľku pomocou bezplatného BMS portálu

Inteligentná domácnosť

Prepojenie jednotky SAVE s platformami tretích strán Smart Home (Amazon, Alexa, Google Home a IFTTT)

Servis

Vzdialený servis jednotiek SAVE a nákup filtrov


Predstavujeme nový systém TUBE ISO

 • Skvelá tepelná izolácia vďaka predizolovanému plastovému potrubiu

 • Nízka úroveň hluku

 • Jednoduchá a rýchla inštalácia

 • 100 % recyklovateľnosť

 • Viac informácií nájdete v online katalógu

Tvarovky

Spojky

Mriežky

Potrubie


Nová jednotka SAVE VSR 400 s rotačným rekuperátorom

 • Malý a kompaktný model s bočným pripojením na vetranie priestorov do cca 350 m2

 • Inštaláca do podhľadu/do podkrovia

 • Vysoko účinný rotačný rekuperátor a EC ventilátory

 • Funkcia prenosu vlhkosti na minimalizáciu kondenzácie v privádzanom vzduchu v zimnom období

 • Diaľkové ovládanie cez SAVE CONNECT 2.0

 • Lokálne ovládanie a konfigurácia cez WEB rozhranie

 • Pripojovacia doska pre jednoduchý prístup a pripojenie príslušenstva

 • Regulácia podľa aktuálneho dopytu pomocou zabudovaného snímača vlhkosti

 • Štandardne komunikácia Modbus RS-485

 • Certifikácia Eurovent

Interiér

Pohľad spredu

Pohľad zboku

Pohľad zboku


Nová jednotka SAVE VSR 700 s rotačným rekuperátorom

 • Kompaktný model s bočným pripojením na vetranie priestorov do cca 500 m2

 • Inštalácia na podlahu/do podkrovia

 • Vysoko účinný rotačný rekuperátor a EC ventilátory

 • Funkcia prenosu vlhkosti na minimalizáciu kondenzácie v privádzanom vzduchu v zimnom období

 • Diaľkové ovládanie cez SAVE CONNECT 2.0

 • Lokálne ovládanie a konfigurácia cez WEB rozhranie

 • Pripojovacia doska pre jednoduchý prístup a pripojenie príslušenstva

 • Regulácia podľa aktuálneho dopytu pomocou zabudovaného snímača vlhkosti

 • Štandardne komunikácia Modbus RS-485

 • Certifikácia Eurovent

Interiér

Pohľad spredu


Predstavujeme SAVE PRO na profesionálny manažment vetrania

 • Zhromažďovanie vlastných a klientskych jednotiek SAVE v projektoch a prístup k nim z jedného používateľského rozhrania

 • Úplné možnosti ovládania a uvedenia do prevádzky pripojených zariadení

 • Podrobné informácie o klientovi a jednotke

 • Zdieľanie projektov a jednotiek medzi oddeleniami a zamestnancami

 • Priama technická podpora Systemair

Vlastné a klientské jednotky na jednom mieste

Úplná kontrola a uvedenie do prevádzky

Podrobné informácie o klientovi a jednotke

Technická podpora