Ολοκληρωμένη σειρά διαφραγμάτων πυρκαγιάς & καπνού

Η Systemair αναπτύσει, κατασκευάζει και προμηθεύει προϊόντα πυρασφάλειας και διαφράγματα για οικιακά, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτήρια.

Η παθητική πυροπροστασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνολικής στρατηγικής πυροπροστασίας ενός κτιρίου. Σκοπός της παθητικής πυροπροστασίας είναι να επιβραδύνει ή να αποτρέψει την εξάπλωση της πυρκαγιάς εντός του κτιρίου με τη χρήση υλικών πυροπροστασίας.

Shutterstock 127341887

Διαφράγματα Πυρκαγιάς

Διατίθενται με εύτηκτο σύνδεσμο ή με ηλεκτρομαγνήτη ή με κινητήτα και επιστρεφόμενο ελατήριο, ώστε το πτερύγιο του διαφράγματος να κλείνει όταν ο άερας φτάσει στην θερμοκρασία ενεργοποίησής του.

Shutterstock 80344024

Διαφράγματα Καπνού

Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης του καπνού απαιτεί διαφράγματα κατάλληλα για διαφορετικές εφαρμογές, όπως μονών ή πολυζωνικών πυροδιαμερισμάτων, με χειρικίνητη παρέμβαση ή με αυτόνομη ενεργοποίηση.

Shutterstock 299533814

Τα διαφράγματα πυρκαγιάς αποτελούν μέρος της παθητικής πυροπροστασίας, σχεδιασμένη με τη βοήθεια της διαμερισματοποίησης, για την αποτροπή της εξάπλωσης τοξικών αερίων, καπνού και φωτιάς. Όλοι τα τυπικά διαφράγματα πυρκαγιάς σχεδιάζονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και συμμορφώνονται με το ΕΙS των κριτηρίων δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 1366-2.

Αναλόγως των διαφορετικώνα απαιτήσεων, προσφέρεται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα με την επιθυμητή βαθμίδα προστασίας.

Όλα τα συστήματα διαφραγμάτων της Systemair διαθέτουν συμπληρωματικά και αυτόνομα κέντρα διαχείρισης και ελέχγου της όλης λειτουργίας τους. Ελεγκτές και μονάδες επικοινωνίας, μπορούν να προστεθούν προεραιτικά, με σκοπό την απομακρυσμένη επικοινωνία,τον έλεγχο και την εύκολη συντήρηση.