Προϊόντα διανομής αέρα και πυροπροστασίας

Απαιτήσεις

Green Ventilation

Diffusors

Το Green Ventilation είναι ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων μας. Περιλαμβάνει πρακτικά κριτήρια βιωσιμότητας για κάθε τομέα προϊόντων.

Τι χρειάζεται για να μπορούν τα προϊόντα διανομής αέρα και πυροπροστασίας να φέρουν το σήμα μας Green Ventilation

Διαδικτυακό εργαλείο σχεδιασμού και επιλογής με προηγμένες λειτουργίες

Είναι επιλέξιμα σε ένα διαδυκτιακό εργαλείο που επιτρέπει στο πελάτη να σχεδιάσει το πιο βιώσιμο σύστημα διανομής αέρα και πυρασφάλειας όσον αφορά την απόδοση ενέργειας και ήχου, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και την ασφάλεια. Αυτό το εργαλείο πρέπει κατ' ελάχιστο:

  • Περιλαμβάνει τεχνικά δεδομένα βασισμένα σε πραγματικές μετρήσεις που καλύπτουν τη προσαγωγή αέρα και τη θερμοκρασία δωματίου καθώς και τον απορριπτόμενο ήχο απο τις συσκευές αέρα (επίπεδο ηχητικής πίεσης) και μέσα στο δωμάτιο (επίπεδο ηζητικής ισχύος),

  • Εμφάνιση isovels (γραμμές σταθερής ταχύτητας) σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες,

  • Επιτρέπει στους χρήστες να οπτικοποιήσουν το σχεδιασμό αερισμού τους σε διαδραστικό 3D,

  • Περιλαμβάνει την επιλογή να εισάγετε κατόψεις για να σχεδιάσετε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα.

Χωρίς επιβλαβείς χημικές ουσίες

Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών (CPR) της ΕΕ, καθώς δεν περιέχουν χημικές ουσίες ή επίπεδα αυτών που βλάπτουν το περιβάλλον ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, κατοικίδιων ζώων ή ιδιοκτησίας.

Αυστηρές δοκιμές

Δοκιμάζονται αυστηρά στα υπερσύγχρονα εργαστήρια μας σε όλο τον κόσμο ή, όταν δεν είναι δυνατόν, σε διαπιστευμένα εργαστήρια τρίτων. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν, τουλάχιστον,,

  • Ταχύτητες αέρα σε διαφορετικά επίπεδα (isolvels),

  • Ηχητική πίεση,

  • Απώλεια πίεσης και διαρροή.

Επιπλέον, όλα τα προϊόντα πυρασφάλειας ελέγχονται εσωτερικά πριν από την επίσημη δοκιμή τρίτων.

Αεροστεγανότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1751:2014

Κατέχει αεροστεγανότητα του περιβλήματος C ή υψηλότερη, ή 3 ή μεγαλύτερη όταν τα πτερύγια του διαφράγματος είναι κλειστά.

Ανακαλύψτε μερικές απο τις Green Ventilation λύσεις μας

CAP-F-N
CAP-F-N
Προσαρμόσιμος διαχύτης παροχής αέρα με αθόρυβη λειτουργία κατάλληλος για συστήματα αερισμού άνεσης